Станислава Поповска, „Регионална служба по заетостта“-Благоевград: 15 267  безработни лица са регистрирани през октомври в бюрата по труда в областта

Благоевград. 15 267 безработни лица са регистрирани през октомври в бюрата по труда в Благоевградска област. Това каза пред Радио „Фокус“ – Пирин Станислава Поповска, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград. По думите й в сравнение с аналогичния момент на 2016 година се наблюдава намаление с 1,4 пункта, като стойността на показателя през октомври 2016 година е 11,5%.  „От началото на годината като относителен дял се наблюдава спад на показателя от 1,1 пункта, като абсолютна величина в брой регистрирани лица се отчита намаление от 1 628 лица. Спрямо предходния месец септември се наблюдава незначително увеличение от 595 лица“, каза Поповска. През месец октомври на територията област Благоевград са постъпили на работа 1 131 безработни лица, като 761 от тях са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда. Заявени са 1 060 свободни работни места на първичния трудов пазар.  Станислава Поповска уточни, че 898 от тези места са заявени от работодатели от частния сектор, а трудовите посредници са осигурили работа на 557 лица.

Лора КАЛЧЕВА