Станка Михова, РД „Социално подпомагане“ – Благоевград: 348 семейства с 376 деца са с прекъснати месечни помощи заради допуснати 5 отсъствия от учебни часове

Благоевград. 348 семейства с 376 деца са с прекъснати месечни помощи заради допуснати 5 отсъствия от учебни часове без уважителна причина. Това каза пред Радио „Фокус“ – Пирин Станка Михова, главен експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград.  По думите ѝ случаите на спрени месечни помощи на семейства с деца в предучилищна възраст, допуснали отсъствия над 3 дни без уважителни причини за месец април 2019 година са 40 семейства за 40 деца. „Помощта се спира само за месеца, за който се отнасят отсъствията“, уточни Михова. Тя допълни, че еднократна помощ при бременност е отпусната за 28 случая в размер на 4 200 лв. „Еднократна помощ при раждане на дете с трайни увреждания  са отпуснати за 722 случая, а общата сума на помощта е 483 680 лв.“, коментира Михова. Тя каза, че целева помощ за безплатно пътуване са получили 182 многодетни майки от Област Благоевград в общ размер на 7 685.10 лв. „Чрез дирекциите „Социално подпомагане“ за месец април здравно осигурени са 4 142 лица, от тях социално слаби с право на социално подпомагане са 2 000 души, получили целева помощ за отопление – 2 081 лица и 61 лица, полагащо грижи за член на семейството със загубена работоспособност над 90 % с чужда помощ“, заяви Михова.

Ливия НИНОВА