Стартира второто проучване сред работодателите за потребностите им от кадри

Велико Търново. Стартира второто проучване сред работодателите за потребностите им от кадри. Кампанията на Агенцията по заетостта стартира от началото на август. Това казаха за Радио „Фокус“ – Велико Търново от Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново. Съгласно Закона за насърчаване на заетостта, то се провежда два пъти в годината. „В периода до 17 септември 2018 г. работодателите отново могат директно в on-line анкетен формуляр да посочат обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри. Целенасочено анкетиране ще се проведе сред статистическа извадка работодатели с различни характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др.“, казаха от Дирекция „Бюро по труда“ в старата столица. От там посочват, че целта е да се получи информация за търсените от бизнеса през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.
От Бюрото по труда в областния град припомнят, че през февруари тази година  се проведе пилотно първото проучване на потребностите от кадри. „На територията на област Велико Търново се включиха 164 фирми,  различни по вид, икономическа дейност и големина фирми и организации от публичния, частния и неправителствения сектор. Резултатите от проучването най-общо показаха, че в краткосрочен (през следващите 6 месеца) и средносрочен план (след 3-5 години) българските работодатели ще продължат да търсят средно- и висококвалифициран персонал, в това число икономисти, инженери, машинни оператори, продавачи, готвачи и др“, посочиха още от великотърновското Бюро по труда.
Мария НЕДЕВА