Стартира проект за предотвратяване на свлачищните процеси чрез изграждане на подпорна стена по дунавската брегова линия на кв. Боруна в град Лом

Стартира проект за предотвратяване на свлачищните процеси чрез изграждане на подпорна стена по дунавската брегова линия на кв. Боруна в град Лом, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин ръководителите на проекта. Проектът предвижда и изграждане на дренажна система и укрепване чрез пилоти.  8,5 милиона лева ще бъдат отпуснати за проекта от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. Европейското съфинансиране е в размер на 7 224 802,57  лв., а националното е  1 274 965,16 лв.

Изграждането на 850-метрова подпорна стена с височина 5,2 м по бреговата линия на Дунав – от „Лагуната“ до „Чайка“, ще доводе до укрепване и ограничаване на свлачището. Ще бъде изградена и дренажна система, включваща две ребра от 436 метра и от 885 метра през целия квартал, която да понижи водното ниво в тялото на свлачищата, обясниха специалистите. Ще се изградят 20 контролни репери върху новоизградената подпорна стена, една нова опорна точка за наблюдение (ОТН) и изграждане на 4 бр. инклинометри. При изграждането на подпорната стена ще бъдат запазени подходите към плажовете, както и съществуващ път. Върху подпорната стена ще има парапет с височина 1,20 метра, а при следващ проект ще бъде оформена крайбрежна алея. 25 жители на квартал „Боруна“, през чиито дворове ще мине дренажната система, са дали своето писмено съгласие за изграждането й. Хората от квартала се интересуваха и кога ще бъде изградена канализация, също сериозен проблем не само за „Боруна“. С укрепването на свлачището ще отпадне забраната за строителство в квартала, която е въведена още в началото на 80-те години на миналия век. Тогава вече ще е възможно и изграждането на канализация, но важно условие за това е и осигуряването на евросредства, а към момента област Монтана и още четири области не могат да реализират ВиК-проекти, заради липсата на асоциирани областни водни асоциации. Проектът „Укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом“ трябва да приключи до  26.09.2021 г.