Старши комисар Петър Коцин, ОДМВР-Видин: През 2018 г. нивото на престъпност в област Видин бележи спад 

През 2018 г. нивото на престъпност в област Видин бележи спад – при криминалната с 0.75 %, а при икономическата с 18.92 %, каза а старши комисар Петър Коцин, директор на ОДМВР – Видин при представяне на на отчет-анализа за 2018 г., съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от полицията. 1198 криминални престъпления са били регистрирани в региона през миналата година. Разкрити от тях са 756. Постигнато е ниво на разкриваемост в размер на 63.11 %. Регистрираните икономически престъпления в област Видин през 2018 г. са били 210, разкрити от тях са 139. Нивото на разкриваемост възлиза на 66.19 %. С 24.61 % бележат намаление престъпленията против собствеността. Наблюдава се чувствителен спад на регистрираните домови кражби с 32.39%  и намаление при взломните с 20.35 %. Полицейските служители са разкрили 176 от регистрираните 386 престъпления против собствеността (при разкриваемост от 45.60 %).

От регистрираните през годината криминални престъпления най-висок дял заемат кражбите, следват престъпленията по линия „Акцизи“, престъпленията в горското стопанство и престъпленията в транспорта. С най-нисък дял са престъпленията против личността, грабежите и противозаконните отнемания на моторни превозни средства.
През 2018 г.  е извършено едно убийство, тежкото криминално престъпление е разкрито.

Въпреки високият дял, който заемат в структурата на криминалната престъпност, кражбите бележат намаление с  25.82 %, като домовите намаляват с 32.39 %, а взломните с 20.35%. Кражбите от магазини бележат лек спад – с 2.44 %,  а  кражбите на части и вещи от МПС намаление с 31.73%.