Старши комисар Янко Янколов, директор на ОД МВР – Видин: Служител на МВР е призвание и начин на живот

Янко Янколов

Разговаряме със старши комисар Янко Янколов, директор на ОД МВР – Видин

Радио „Фокус“: Да поговорим за битовата престъпност. Кражбите – намаляват или се увеличават? Какви мерки предприема видинската полиция срещу този вид престъпност който тормози най-много хората?

Янко Янколов:Престъпленията против собствеността заемат най-голям дял в структурата на криминалната престъпност в региона през първото петмесечие на 2017 г. От общо регистрирани 520 престъпления, 216 или 41,54% се падат на престъпленията против собствеността. За периода 01.01.-02.06.2017г. на територията на ОДМВР– Видин са отчетени следните показатели: Регистрирани престъпления кражби – 177 (при 271 за 2016 г.). Разкрити са 75 посегателства, или разкриваемостта при кражбите възлиза на 42,37%. От общия брой регистрирани кражби, домовите са 91, като 30 от тях са разкрити. Взломните кражби са били 57, кражбите от магазини – 30, кражбите на части и вещи от автомобили – шест, джебчийските кражби 3. Кражбите на селскостопанска продуция, домашни животни и птици са общо 29 (при 48 за същия период на 2016 г.). Разкрити са 22 от тях, или процентът на разкриваемост е 75,86. Противодействието на конвенциалната престъпност остава основен приоритет в нашата работа. Да осигурим спокойствието на хората от региона, да съдействаме за опазване на имуществото им е важна задача, за изпълнението на която полагаме активни и целенасочени усилия.

Радио „Фокус“: Какво е състоянието на икономическата престъпност в областта? Какви резултати отчитате срещу разпространението на нередовна акцизна стока – цигари и тютюн без бандерол?

Янко Янколов: За първите пет месеца на настоящата година областната дирекция на МВР отчита намаление на икономическата престъпност с 24,03 %, в сравнение със същия период на миналата година. Разкриваемостта при икономическите престъпления е в размер на 44,90 % спрямо 37,21 % за същия период на 2016 г. Противодействието на престъпленията, носещи загуби и щети на фиска, е сред основните приоритети в работата на ОД МВР-Видин. Активизирахме действията си в организационен и оперативен план и отчитаме сериозни резултати срещу разпространението на цигари и тютюн без бандерол. Към настоящия момент общото иззето количество акцизни стоки възлиза на над четвърт милион къса цигари (точният брой е 255 730 къса) и 235 кг. нарязан тютюн. Продължаваме активните проверки в търговски обекти, пазари и тържища, провеждаме специализирани операции с цел пресичане на незаконното разпространение и съхранение на нередовна акцизна стока. Усилията ни ще продължат със същата настойчивост, ориентирани към постигане на резултати, целящи ограничаване нивата на търговия с незаконно предлаган рязан тютюн и цигари без бандерол, както в областния град, така и в останалите населени места на региона.

Радио „Фокус“: Обезпеченост на населените места с полицейски служители?

Янко Янколов: Прилагаме гъвкава организация на работа за осигуряване на оптимално полицейско присъствие, своевременно реагиране и качествено обслужване на гражданите, в т.ч. през тъмната част на денонощието, почивните и празничните дни. При промяна на оперативната обстановка прецизираме и своевременно актуализираме районите, обслужвани от полицейските и младши полицейски инспектори, актуализираме участъците за обслужване по патрулно постова дейност и видовете наряди.

Радио „Фокус“: Работа с кметовете – какви проблеми се поставят от местните власти, как се съдейства на кметовете в малките населени места?

Янко Янколов: Работните срещи с общинските кметове от областта са регулярни. Доволен съм от това, че при нашите разговори те определят взаимодействието им с полицията, като много добро, налице е постоянна комуникация. Ясно е, че проблемните въпроси на местната сигурност могат да бъдат решавани бързо и ефективно само в диалог. Представителите на местната власт поставят сходни въпроси и искания – най-често този за повече полицейско присъствие в населените места. Ние правим всичко необходимо, съобразно кадровия ресурс с който разпалагаме, да отговорим на очакванията. Графици за засилени дежурства, изменено работно време за полицейските служители, съвместни наряди с граничари, включване на служители от жандармерията, специализирани и тематични полицейски операции – всичко това с цел противодействие на престъпността, обезпечаване на обществения ред, сигурност и спокойствие за жителите от област Видин.

Радио „Фокус“: Телефонните измами, които засягат възрастни хора – много ли са намаляват ли, какви се превантивните мерки?

Янко Янколов:По отношение на телефонните измами се очертава положителна тенденция на намаление на регистрираните престъпления. През първите 5 месеца на тази година са регистрирани 6 престъпления от този вид. Намаляването на броя на реализираните телефонни измами се дължи и на активната превантивна работа на полицейските служители. Периодично провеждаме информационни кампании, чрез регионалните медии, насочени към повишаване информираността на жителите от областта и насочване на вниманието на хората от третата възраст и техните близки към темата за телефонните измами. Задача на полицейските инспектори е при срещите им с жители на малки населени места, кметове и кметски наместници непрекъснато да напомнят за този риск. Използвам случая за пореден път да кажа на вашите слушатели по повод използваната напоследък схема от измамниците с полицейски сюжет – „участвате в полицейска операция за залавяне на престъпници, необходимо е да дадете пари, за да бъдат задържани”: Уважаеми жители на област Видин – никога давайте пари и ценности, поискани по телефона от непознат. Полицията не търси финансово съдействие от гражданите при провеждане на операции и задържане на извършители на престъпления. Получите ли телефонно обаждане с подобно искане, сигнализирайте на тел.112, на полицейския инспектор или в най близкото поделение на МВР.

Радио „Фокус“: На 5 юли МВР отбелязва 138 години от създаването на институцията и професионалния празник на служителите й? Ще има ли отличени за празника? И какво ще пожелаете на колегите си?

Янко Янколов: Професионалният празник на служителите на МВР е повод за равносметка на резултатите от работата ни, повод да бъдат отличени и наградени най-добрите и повод за отправяне на пожелания.
Традиционно организираме тържествено събрание. Тази година ще се проведе в петък, и за първи път церемонията по награждаването ще се състои в новата конферентна зала на областната дирекция. Ще присъстват гости – нашите колеги от прокуратурата и съда, колеги-полицаи от Румъния и Сърбия. Използвам случая да поздравя служителите на МВР от област Видин по повод празника. Да пожелая здраве – на тях и семействата им. Колеги, поднасям ви благодарност за професионалната отдаденост и себераздаването. Нашата професия – стана наша съдба. Служител на МВР е призвание и начин на живот. Бъдете успешни!
Анна ЛОЗАНОВА