Старши комисар Янко Янколов, ОД МВР – Видин: При всички срещи с кметове на общини се поставя въпросът за засилено полицейско присъствие

 

 

Старши комисар Янко Янколов, директор на ОД МВР – Видин в интервю за Радио „Фокус“

 

Радио „Фокус“: Старши комисар Янколов, има ли достатъчно полицаи в област Видин? Обезпечена ли е сигурността на хората и по – конкретно – на предимно възрастното население от малките и отдалечени населени места?

Старши комисар Янколов: Полицейските служители в област Видин се грижат за сигурността на хората от 133 села и 7 града. Една част от селищата са малки, отдалечени, в тях живеят предимно възрастни хора. Много голям е броя на необитаемите и сезонно обитаеми имоти в региона. Нашата основна задача е да осигурим спокойствие за всички жителите на областта. Най-често сред тях са полицейските инспектори – по-известни като „кварталните”. Това са служителите на МВР, от които се очаква  да бъдат най-близо до хората, те трябва да се познават от всеки жител на района, за който отговарят. Въпреки, че работата им се регламентира от специфична инструкция за териториално обслужване на населението, границите на задълженията им са широки. Превенцията на престъпленията е основната им задача. И за да бъде успешно постигната, полицейският  инспектор трябва постоянно да бъде близо до гражданите. Да чуе проблемите им, дори когато решението не е от неговата компетенция. Да бъде в постоянна връзка с представителите на местната власт. Да генерира доверие и да  бъде в услуга. Във всички населени места на областта има обособени помещения за прием на граждани и графици за посещения на полицейските инспектори. Провеждаме множество специализирани полицейски операции за противодействие на битовата престъпност в малките и отдалечени селища. Често пъти включваме служители от Зоналното жандармерийско управление в Монтана. Въвеждаме изменено работно време за полицаите, за да има тяхно присъствие и през тъмната част от денонощието. Факт е, че хората искат да има униформени служители при тях. Факт е, че при всички срещи с кметове на общини се поставя въпроса за засилено полицейско присъствие. Уверявам ви, че предприетите от областната дирекция и районните управления във Видин, Белоградчик и Кула превантивни и оперативни мерки имат за цел да осигурят спокойствието на хората. Стремим се, съобразно човешкия ресурс с който разполагаме, да проявяваме гъвкавост и да бъдем ефективни при изпълнение на служебните ни задължения.

Радио „Фокус“: Как се справя видинската полиция с битовата престъпност?

Старши комисар Янколов: Основен приоритет в работата на областната дирекция остава противодействието на конвенционалната престъпност. От януари до септември нивото на криминалната престъпност в региона бележи спад със 7,43%. Общият брой кражби от началото на тази година е 272, разкрити от тях до мента са 129. Постигнали сме над 47% на разкриваемост.

Най-чести в региона са домовите кражби – регистрирани са 124, следват  взломните – 78 на брой, кражбите от магазини са 42, на части и вещи от моторни превозни средства – 20, джебчийските кражби са 7. От общо регистрираните до момента 43 кражби на селскостопанска продукция, домашни животни и птици, извършени предимно в по-малки населени места, полицията е разкрила 35 или процентът на разкриваемост при този вид посегателства надхвърля 80.

Хората очакват от нас защита и непреклонност в отстояване на законните им интереси, светкавична реакция, добро отношение, разбиране. Наясно съм, че полицейската статистика няма как де е интересна за тях. Длъжен съм обаче да посоча цифрите, зад тях стои денонощния труд на служителите. Усилията, които полага местната полиция са ориентирани към постигане на резултати и повишаване на чувството за сигурност у хората. И надявам се колегите да получават заслуженото признание за нелекия си труд. Ние продължаваме да работим целенасочено и последователно.

Радио „Фокус“:  Какви са резултатите на областната дирекция на МВР по отношение на икономическата престъпност?

Старши комисар Янколов: Противодействието на престъпленията, носещи загуби и щети на фиска, също е сред основните приоритети в работата на ОД МВР-Видин.  През настоящата година отчитаме значително увеличение на иззетите количества  тютюн, цигари и алкохол без бандерол. Конфискувани са над 250 000 къса цигари. По иззети количества цигари без бандерол областната дирекция се нарежда на едно от челните места в страната – след много по-големите региони като Пловдив, Бургас, Пазарджик, Хасково и Варна. Това стана ясно на проведената преди дни редовна среща на правоприлагащите органи с петте тютюневи компании от Инициативата срещу незаконната търговия с цигари.

Делът на потребление на незаконни цигари към второто тримесечие на 2017 г. във Видин е над средното за страната, според традиционното изследване на празните опаковки – представено от компаниите в бранша.

Нашите усилия ще продължат със същата настойчивост. Целта ни е да ограничим нивата на търговия с нередовна акцизна стока, както в областния град, така и в останалите населени места на региона. Продължаваме активните проверки в търговски обекти, пазари и тържища, както и провеждането на специализирани операции по тази линия на работа.

Иззетите количества нарязан тютюн, от началото на тази година, надхвърлят 340 кг. Конфискуван е и над  1 тон етилов алкохол- предназначен за нелегална търговия, без документи за произход и платен акциз и с неясно качество.

Като цяло, нивото на икономическата престъпност в област Видин от началото на 2017 г. до сега бележи спад с 25.51% в сравнение със същия период на миналата година. Общият брой на регистрираните към момента икономически престъпления е 184. Разкрити от тях са 50%.  Съществен  дял заемат престъпленията в горското стопанство – до момента са  регистрирани 79 такива, почти половината са разкрити. Незаконната сеч в горския фонд се концентрира в землищата на селата Арчар, Водна, Дружба, Септемврийци и Симеоново, както и на територията на РУ-Кула. В Кулско са най-много случаите на незаконна сеч на дърва за огрев, най-много задържани лица и най-големите количества иззета дървесина без контролна горска марка и документ за произход.

Завишение отчитаме в броя на документните престъпления – от началото на годината са 49, при 36 за същия период на м.г.

Налице е чувствително намаление при телефонните измами. Нашата активна превантивно-информационна дейност, включваща и помощта на регионалните медии, се оказва продуктивна. Само 10 са телефонните измами от началото на годината във Видинска област. Това обаче не бива да ни успокоява. Измамниците са изобретателни, сменят сюжети, активизират се периодично, а възрастните хора са доверчиви и се разделят със спестяванията си. Използвам възможността отново да напомня на жителите на региона – разговаряйте честичко с вашите възрастни родители и близки. Напомняйте им, да не се поддават на емоции и никога да не дават парични суми, поискани по телефона, независимо под какъв предлог.

Радио „Фокус“: Учебната година започна, да поговорим за сигурността на деца. Какви мерки сте предприели?

Старши комисар Янколов: Предприели сме комплекс от оперативни и превантивни действия, за да има сигурност за децата и спокойствие за техните родители и учители. Продължава ежедневното полицейско присъствие в районите на учебните заведения, както и специализираните операции, целящи пресичане на уличното наркоразпространение. Регулярни са проверките в питейните и увеселителни заведения след 22.00 часа. В много редки случаи биват установявани непълнолетни лица без придружител. Полицейските служители обхождат районите на училищата и в тъмната част на денонощието, осъществяваме наблюдение на лица със съмнително поведение.  Превантивната работа на инспекторите от детска педагогическа стая,  служителите от Охранителна и Пътна полиция сред учениците е много важна. И през настоящата година ще продължи обучението на доброволците от петте детски полицейски управления във Видинска област. Работим целенасочено за повишаване на тяхната информираност и стимулиране на доверието им към полицейската институция. Иска ми се в тяхно лице да имаме съмишленици, които един ден да станат добри полицаи – честни и почтени пазители на закона.

Анна ЛОЗАНОВА