Стела Илиева е новият директор на РИОСВ- Шумен

Със заповед на министъра на околната среда и водите Нено Димов, считано от 21 август 2019 година за директор на РИОСВ-Шумен е назначена Стела Илиева. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите- Шумен. Тя е избрана за поста след спечелен конкурс, обявен от Министерството на околната среда и водите. Стела Илиева е дипломиран магистър в специалността „Екологични биотехнологии и контрол на храните“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Професионалният си деветгодишен стаж в областта на екологията натрупва в РИОСВ, в Община Шумен и в частния сектор. Четири години е работила в дирекция „Икономика, общинска собственост и европейски програми“ в отдел „Европейски фондове и програми“ на Община Шумен. Четири години е била експерт в отдел „Превантивна дейност“ на направление „Биологично разнообразие и защитени територии“ на екоинспекцията. Днес Стела Илиева беше официално представена пред екипа на инспекцията от областния управител на Шумен проф. Стефан Желев.