Стела Петкова, СУ“Гео Милев”- Варна: Неформалното обучение чрез театър създава условия за свободно учене

Това каза Стела Петкова, учител по английски език в Средно училище “Гео Милев”- Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: От кога Средно училище “Гео Милев”- Варна стартира провеждането на майсторски класове по актьорско майсторство?

Стела Петкова: Майсторски класове с театрални техники в часовете по чужди езици се провеждат в Средно училище “Гео Милев”- Варна от тази година. Неформалното  обучение на учениците чрез театър  създава  условия за свободно и спонтанно учене, усъвършенстване на комуникативните умения на роден и чужд език и  лична изява на учениците.

Фокус: Каква е целта на гостуването на известни актьори и какви интересни срещи сте провели в учебното заведение?

Стела Петкова: Проведохме интересна среща с актьора и режисьор от Драматичен театър „Ст. Бъчваров“- Стоян Радев. Целта на гостуването на известни актьори е да обогати уменията на учители и ученици за създаването на уроци- спектакли, драматизиране на приказки, театър-експромт, ситуационни етюди. Театралните уроци подпомагат процеса на изучаване, затвърждаване и обобщаване на програмния материал. Подготовката е комбинирана. Това е среща, разговор и майсторски клас, за това как бихме могли да използваме театралните техники в обучението си по чужди езици и не само, а изобщо в обучението като цяло.

Фокус:  Кой може да присъства на майсторските класове в СУ“Гео Милев”- Варна?

Стела Петкова: На майсторските класове присъстват всички учители по чужди езици от училището. Поканени са деца, които проявяват интерес към театъра и които работят в театралните групи, където се прилагат  театрални техники в обучението по чужди езици- руски, английски и немски. В майсторския клас със Стоян Радев взеха участие и младите актьори  от театъра на руски език „Синя птица” и на английски „Летящата класна стая”. Деца предимно от 5-ти клас и по-големи, които са част от театралните групи.

Фокус: Ще има ли някоя по-интересна предстояща среща с актьор?

Стела Петкова: Предвидили сме среща с актьора Мариус Куркински, който е  бивш ученик на училището и се надяваме той да приеме поканата ни за майсторски клас.

Фокус: От тази учебна година СУ „Гео Милев” е част от мрежата от иновативни училища в България  с използването на методите на театралната педагогика в обучението по чужди езици.

Стела Петкова: Да, целта на иновативните училища  е учениците да подобрят образователните резултати и да повишат критичното си  мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. Идеята е все повече да се обърне внимание върху възпитателната, духовната и естетичната страна на обучение на децата. Образователната част е изключително важна, но ние прилагаме този иновативен метод, защото възпитанието на децата е неизменна част от образованието. От 6 години Средно училище “Гео Милев”- Варна води стабилна политика за  въвеждане на иновативни методи на преподаване с цел училището да стане по-привлекателно за учениците и да ги мотивира да учат повече, да не отпадат от училище и да получават по-високи резултати. Нещата се комбинират, за да бъдем на едно по-високо ниво в обучението на децата.

Фокус: Разбрахме, че работите по програма „Еразъм +”.

Стела Петкова: Работата ни е насочена в две посоки. Едната е по отношение на проекти за извънкласни дейности, а  другата е свързана с международни обучения по програма „Еразъм +”, финансирана от европейските фондове. В момента се провеждат два големи проекта към програма „Еразъм +”, по които работим. Първият е за обучение на преподавателите или т.нар квалификация на специалисти. Около 19 човека по този проект са преминали през международни обучения в Италия, Финландия, Латвия и Испания. Те наблюдават иновативни и много силно мотивиращи методи и след това ги прилагат в Средно училище “Гео Милев”. Освен това някои от преподавателите са канени да водят майсторски класове за преподаване на  руски език като чужд  в Полша, Франция, Белгия и др. Вторият проект на училището е свързан с обмяна на ученици. Работим с други училища, които прилагат иновативни методи. Нашите ученици, заедно с  ученици от други държави, се учат как биха могли да се обучават по друг начин.

Сияна БУХЛАРСКА