Стефан Георгиев,ст.експерт в ИА „Борба с градушките“: Пълното радарно покритие е необходимо при въвеждане на самолетния способ за градозащита

Стефан Георгиев, ст.експерт в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: След вчерашното заседание на Министерски съвет стан ясно, че част от имот – публична държавна собственост се предоставя безвъзмездно за управление на  Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.  Обектът се намира в местността  „Илчов баир“ в землището на Шумен и е необходим на Изпълнителната агенция за разполагане на нов радар за наблюдение на метеорологичната обстановка в Северна Централна и Североизточна България. Г-н Георгиев, как ще бъде използван този радар и как избрахте Шумен?

Стефан Георгиев: Всичко това се случва в изпъление на  реформата, която провеждаме, като  целта е да се покрие 90% от територията на страната. Досега се използва ракетен способ, а за останалата част от страната, която не се защитава от ракети, ще бъде въведен т.нар. ракетен способ. За целта е необходимо да се направи пълно радарно покритие. Радарът, който ще бъде разположен в Шумен е  тип МРЛ5 с американска електроника. по подобие на останалите радари, които имаме. Избрахте този район заради много доброто местополоожение, което е с  голяма надморска височина. Североизточна България досега не е била покривана с радарна информация, но ето сега  вече ще имаме една добра представа какво се случва в Централна Северна и Североизточна България. За покритие на останалата страна разчитаме на радарите, които вече са монтирани.   Имаме такъв в Пловдив- в Голям Чардак, в Сливен – Старо село, във Враца- Бърдарски геран. През тази година са монтирани още два радара- в Поповица, Пловдивско, в Долно Церовене, Монтана. До края на годината предстои монтирането на още един- в село Студена, южно от София, като целта е да се покрие Рило-родопският масив.

Фокус: Кога се очаква да заработи радарът в Шумен ?

Стефан Георгиев: Очаква се това да стане догодина. Ще се събира информация основно за атмосферните процеси, които нахлуват в нашата страна. Ще се следи постоянно метеорологичната обстановка, радарът прави пълно сканиране за 4 минути, така че информацията ще е актуална, постоянно ще се обновява. С помощта на получаваната информация нашите специалисти ще определят кои облаци са градовоопасни и предприемането на съответните мерки.  Ефективността на ракетния способ е около 70%-80%, по-ниска е при самолетния способ- до 65%,  но разходите в този случай са значително по-ниски. При ракетния способ се изстрелват ракети в облака, които разпръскват реагент, а при самолетния способ това ще се прави от самолет. Тази система още не е въведена у нас, правят се първите стъпки реално за въвеждането и. Първоначално предвиждаме да наемем външен изпълнител за тази дейност, като обявим обществена поръчка, а след около 5 години ще закупим и наши самолети. Радарът, който ще разположим в Шумен ще бъде на 10 метра височина. Локацията на този район е изключително добро за целта. За момента се обмисля базата за самолети да бъде разположена в Горна Оряховица, за да се постигне по- добра мобилност на този център, при нужда било то в Североизточна България, или в южната част на страната. Осигурени са средствата за ремонт на съществуващата сграда в местността „Илчов баир“, разполагаме вече и със самия радар, така че въпрос на време е и хората от Североизточна България да се похвалят с  един работещ радар и постоянно наблюдение на атмосферните процеси.

Фокус: Като че ли зачествят градушките в Североизточна България. Какви са вашите наблюдения?

Стефан Георгиев: Като цяло в Североизточна България вероятността за градушки е по- малка, от тази, която се наблюдава в Южна и Северозападна България. Но се наблюдава изменение на климата, което налага да бъдат взети мерки за изграждане на система и в Североизточна България. За мен като специалист,  процесите, които са от север- североизток стават все по- чести явления и носят своите последици като щети- било то по земеделските култури,  върху инфраструктурата и върху хората въобще. Климатичните промени са факт.2014 година беше много тежка за нас, ето и 2018 година дотук се показа като дъждовна и градобитна, но въпреки, че е толкова динамично времето, ние работим активно. В момента сме в процедура на изграждане на два нови полигона- единият в град Хасково, където ще бъдат изградени 27 нови ракетни площадки, и втори в село Тъжа, като ще се  обхване районът Карлово- Казанлък. там ще бъдат изградени нови 23 ракетни площадки. Като цяло за тази година се предвижда изграждането на нови 63 ракетни площадки, така общият им брой ще достигне 263, което ще увеличи защитаваните територии, а говорим за плодородни площи.

Ивелина ИВАНОВА