Стефан Кондузов: Общината има договор за зимно почистване на улиците с „Грийн партнърс – БКС”

Стефан Кондузов

Заместник – кметът на Община Сливен  Стефан Кондузов за това, как се почиства общинската пътна мрежа и какви са задълженията на снегопочистващите фирми

 

Въпрос: Г-н Кондузов, колко километра  общинска пътна мрежа се поддържат през зимния сезон?

 

Стефан Кондузов: Общинската пътна мрежа е над 321 км. Взехме предвид влошаването на времето, техниката е проверена.

Въпрос: С каква техника разполагат снегопочистващите фирми?

Стефан Кондузов: Договорената техника с „Пътно поддържане Сливен” се състои от 5 леки едностранни снегоринни плуга, по 2 тежки едностранни снегоринни гребла, монтирани на автомобили и трактори с мощност над 100 конски сили, по 1 поединично автогрейдер, булдозер и роторен снегорин, 2 песъкоразпръсквачи и 3 челни автотоварачи. Складовата наличност към датата на проверката от пясък е 480 тона и 100 тона сол.

Въпрос: Кой трябва да чисти улиците в града?

Стефан Кондузов: Общината има договор за зимно почистване на улиците в града  с фирма „Грийн партнърс – БКС”. Тя разполага с 8 комбинирани автомобили за снегопочистване и разпръскване на солови смеси по булеварди и улици.

Въпрос: Кои пътища са с приоритет при почистването?

Стефан Кондузов: Приоритетно се почистват тези участъци от общинската пътната мрежа и улиците в града, които водят до основни инфраструктурни обекти на електропреносната, водоснабдителната и съобщителна мрежа, здравни и учебни заведения, както и до обекти с непрекъснат режим на производство. Почиства се с предимство и  до населените места,  които са останали без стоки от първа необходимост или някой там  се нуждае от спешна медицинска помощ .

Въпрос:  Кой следи за това качеството на почистването?

Стефан Кондузов: По заповед на кмета Стефан Радев, длъжностни лица от общинската администрация контролират и координират действията на дружествата, изпълнители по договор за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците, тротоарните площи и местата за обществено ползване в Сливен, като създават своевременната организация за действие.

Въпрос:  Кой трябва да почиства по селата ?

Стефан Кондузов: Кметове и кметски наместници организират приоритетното почистването на улици и подходи. Те трябва да  организират и включват ползване на техника от частни земеделски кооперации или фирми.

Въпрос: А кой трябва да почиства тротоарите?

Стефан Кондузов: До сградите от обществено значение – снегопочистващата фирма. Задълженията на гражданите са да почистват снега, заледените пешеходни площи  и ледените висулки от прилежащите територии на имотите си и подходите към тях.

Въпрос: Какви други правила трябва да се спазват?

Стефан Кондузов: Не трябва да се  възпрепятства движението на снегорини и друга снегопочистваща техника със спрени и паркирани автомобили.  Освен това гражданите трябва да  следят метеорологичния бюлетин и да спазват даваните препоръки и предупреждения. Но най-вече, ако не се налага да не предприемат рискови пътувания.