Стефан Радев, кмет на Сливен: Множество са възможностите за инвестиции в Сливенския район

 

В края на миналия месец Община Сливен и „Национална компания индустриални зони“ подписаха меморандум за сътрудничество. В кои сфери усилията ще бъдат обединени и с какво друго е ангажирана общината научаваме от кмета Стефан Радев в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“.

 

Водещ: Г-н Радев, как се стигна до тази стъпка за обединяване на усилията?

Стефан Радев: Ние водим разговори от доста време с „Националната компания индустриални зони“. Те имат доста опит в изграждането на такива зони. На практика стоят зад всяка по-голяма такава зона в България и затова нашето желание е да си партнираме, да черпим от техния опит, да ни разказват за грешките, които те са допускали по пътя, и да гледаме заедно напред, така че да можем да реализираме такава зона на наша територия.

Водещ: Споменахте опита, който те могат да дадат. А какво може да предложи общината на инвеститорите? Разбира се, накланяйки везните в посока нови проекти в града.

Стефан Радев: Аз искам да кажа първо, че когато говорим за инвестиции, самите административни граници на общините и на областите не са толкова важни за тези инвеститори. Много по-важен е целият район, районът, в който хората се движат, пътуват, работят, на едно място живеят, на друго учат децата им. Ние от доста време работим заедно с общините около нас, с Ямбол най-вече, с Тунджа, с Нова Загора, така че да се промотираме, да предлагаме тази дестинация за район, привлекателен за инвестиции. И когато говорим за целия район, вече можем да предложим сериозни предимства от гледна точка на мащаб, на  пазара, на работна сила, на учебни заведения на територията на този район, на изградена инфраструктура на територията на района. Говорим за район с население около 300 хиляди жители, което вече го прави значим на картата на инвестициите в България.

Водещ: След тези усилия, предимствата на Сливенския район вече остават ли забелязани? Има ли промяна в инвестиционния климат, има ли инвеститори, избиращи именно тази територия за реализирането на проектите?

Стефан Радев: Със сигурност има, да. Има промяна и в настроението, има промяна и в намеренията, които заявяват инвеститорите. Тук искам да кажа, че когато говорим за инвестиции и инвеститори, ние нямаме предвид само нови такива, но освен това най-вече тези, които вече са инвестирани на територията на града или на района, да продължат да го правят, да разширяват инвестициите си. Точно това се наблюдава. От друга страна това, което винаги вълнува инвеститорите е каква работна сила има, която би могла да заработи в тези нови инвестиции. И от друга страна е логистиката на тези терени, които са готови върху тях да бъде осъществена инвестиция. Тоест с изградена инфраструктура, с изградени комуникации. И затова работим в тези две посоки.

Водещ: Безспорно след реализирането на проекти обикновено не само вие, повечето родни общини се сблъскват с този сериозен проблем, обезпечаването с кадри, и то квалифицирани кадри. Имате ли яснота вече как ще успеете да покриете нуждите на бизнеса?

Стефан Радев:  За радост тази година ще отчетем ръст на учениците, които учат в професионални гимназии и се надявам тази тенденция да продължи. Усилията, които полагат Министерството на образованието, и ние като община да промотираме професионалното образование, като даващо добра перспектива, добро стартово заплащане впоследствие след завършване, ще дадат още по-голям резултат. Защото не е тайна, че кадрите от средното професионално образование са гръбнакът на индустрията. И е хубаво, че имаме такива училища. Добре е да възраждаме тяхната стара слава и все повече ученици да обръщат поглед към тях.

Водещ: Казахте, че разговорите НКИЗ не са отскоро, те текат във времето. Имате ли вече яснота как точно това сътрудничество ще намери израз, какви ще бъдат първите съвместни стъпки?

Стефан Радев: Имаме ясен план. Ние като община от може би повече от година работим по подробния устройствен план на терена на бившето летище, който е над 2500 декара. Имаме вече влязъл в сила подробен устройствен план. Там са предвидени различни по размер и конфигурации терени да могат да се предоставят на инвеститори. Планът ни е да създадем специално общинско дружество, което да работи по този проект, да развива тази територия. Да привлечем финансиране, ако успеем да предложим добри условия от НКИЗ или от държавата, с което финансиране да изградим необходимата инфраструктура, необходимите комуникации, канализация, водоснабдяване, пътища. Идеята е да бъдат готови за строителство. Ако един инвеститор прояви интерес, да може буквално на другия ден да поиска разрешение за строеж и да започне да строи. Смятам, че такъв голям терен на едно място, с променено предназначение, с изградена инфраструктура, ако стигнем до края на този процес, ще бъде от много малкото такива локации в България и ще даде значително конкурентно предимство на нашия район.

Виктория МЕСРОБОВИЧ-КУВЕНДЖИЕВА