Стефи Илиева, Община Дупница: Общината дава възможност на 20 хора с увреждания да бъдат целодневно обгрижвани в общността

Социалният експерт към Община Дупница Стефи Илиева, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Илиева, Община Дупница възобнови дейността на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, какво представлява този вид социална услуга?

Стефи Илиева: Дневният център за пълнолетни лица с увреждания беше създаден по проект, разработен от Община Дупница и в края на миналата година, проектът приключи. С настояване от общинското ръководство още през месец май миналата година беше прието решение на Общинския съвет, с което беше предложено тази социална услуга  да стане делегирана от държавата дейност. Първият път имаше отказ, след това по настояване и аргументирано искане със съдействие на Регионална агенция „Социално подпомагане”, беше разкрит центъра  от първи юли тази година като държавно делегирана дейност. Вече е факт, центърът работи, назначен е екип от професионалисти и това е социална услуга в общността, която е предназначена за лица с увреждания над 18-годишна възраст. Центърът предоставя комплекс от социални услуги в общността и създава условия за цялостно обслужване на лицата през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на техните ежедневни здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и организация на тяхното свободно време и личните им контакти. Прилага се и двигателна рехабилитация, медицинско наблюдение и контрол, арт терапия, социално консултиране и психологично. Капацитетът на Дневния център за пълнолетни лица е 20 места. Намира се на четвъртия етаж в сградата на старата поликлиника и работи и през цялата седмица от 8.30 до 17.00 часа. Тук лицата могат да пребивават през целия ден.

Фокус: До кога ще продължи набирането на потребители и какви са условията, за да бъдат включени хората в дневния център?

Стефи Илиева: Услугата може да се ползва от всяко пълнолетно лице с увреждания. За целта е необходимо да се подаде молба до директора на Дирекция „Социално подпомагане” като се прилага набор от документи – телковото решение, личната карта и набор от документи, които им се дават в Дирекция „Социално подпомагане”. Има и типово заявление по образец, което е необходимо да се попълни. След това се извършва социална оценка на потребностите на лицето от колегите, които работят в Дирекция „Социално подпомагане”, и това се отразява в доклад – предложение. След това директорът на Дирекция „Социално подпомагане”  издава направление за използване на социалната услуга. Тази процедура се прилага, тъй като това е делегирана от държавата дейност и за всички услуги, които са делегирани от държавата и са в общността, ползването става с издаване на направление от Дирекция „Социално подпомагане”. След  което лицата се насочват към центъра и там сключват договор с доставчика на социалната услуга, в случая Община Дупница.

Фокус: Ще заплащат ли потребителите такси?

Стефи Илиева: По време на проекта не се заплащаха такси, но сега има тарифа за таксите за ползване на социални услуги, които са делегирани от държавата дейност и за да ползват услугите в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, лицата ще трябва да заплащат такса в размер на 30% от дохода на лицето, съгласно тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет. Тоест когато отидат и се сключи договорът, лицата,след като приключи месецът, ще трябва от десето до петнадесето число, ще трябва да заплащат потребителска такса. Това е една много добра услуга, която дава възможност на лицата да бъдат обгрижвани целодневно, както и доставка на храна, кетъринг, обяд, който включва супа, основно ястие, хляб, десерт, както и подкрепяща закуска, която получават лицата сутринта, когато посетят центъра.

Фокус: Достатъчен ли е капацитетът от 20 души?

Стефи Илиева: Сега услугата стартира, в момента вече има сключени договори с 8 потребители. Днес още четирима потребители са постъпили с направления. В момента трае процедурата за изготвянето на договорите, така че в понеделник 12 лица ще бъдат потребители на центъра. Считаме, че на този етап капацитетът на центъра ще бъде достатъчен. Времето ще покаже как ще се развия нещата и дали ще бъде достатъчен капацитетът за територията на нашата община.

Венцеслав ИЛЧЕВ