Стефи Илиева, Община Дупница: Община Дупница ще има свой Център за кризисно настаняване

Социалният експерт към Община Дупница Стефи Илиева, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Илиева, Общинският съвет в Дупница даде съгласие на територията на града да бъде разкрит Център за кризисно настаняване, каква е целта на тази нова социална услуга?

Стефи Илиева: На този етап на територията на Община Дупница има сравнително малко услуги, които са насочени към възрастни лица и откликвайки на нуждите на населението, кметът на Община Дупница – инженер Методи Чимев, реши да внесе в Общински съвет докладна записка, с която да се вземе решение за разкриването на социалната услуга – Център за кризисно настаняване на бездомни лица, която услуга е разкрита с цел, откликвайки на нуждите на населението. Услугата ще бъде местна дейност, тъй като разкриването на делегирани от държавата дейности е една твърде бавна процедура. За да може да се откликне на нуждите на населението, се взе решение да се разкрие тази услуга, която е изключително необходима, за да удовлетвори потребностите на бездомните хора, които пребивават на територията на община Дупница.

Фокус: Къде ще бъде този център и откога ще започне да функционира?

Стефи Илиева: Центърът ще функционира в сграда, която е ситуирана в широк център, административен адрес улица „Велико Търново” №2. Сградата е готова и се намира на много комуникативно място в непосредствена близост до Центъра за спешна медицинска помощ. Така че когато бъдат настанявани в сградата през следващия зимен сезон бездомните лица, при необходимост, ще могат да ползват и услугите на Спешния център. Центърът ще предлага подслон на лица за една нощ, от 18.00 часа вечерта до 10.00 часа на следващия ден. Ще се осигуряват и санитарни помещения, дезинфекционни средства. На лицата ще бъде оказвана помощ за лична хигиена, съдействие за търсене на медицинска помощ, ако се налага, тъй като в центъра няма да има на разположение медицински специалисти, а идеята е да се ползва Спешният център, който е съвсем близо до сградата. Ще се осигурява и топла храна за вечеря. Ако се налага, ще бъде подсигурено и облекло на някои от потребителите. С  потребителите ще  работи социален работник и идеята е Центърът за кризисно настаняване да постигне комплексно въздействие върху потребителите, което ще доведе до повишаване на качеството им на живот и тяхната социална адаптация в обществото. Социалният работник ще им оказва съдейства, за да могат да преодолеят социалната адаптация, да бъдат насочвани към различните институции за съдействие, при желание от тяхна страна да бъдат включвани в различни курсове, да им се оказва съдействие за намиране на работа, тоест да бъдат социално адаптирани, да бъде преодоляна изолацията, в която са попаднали в определен момент. Идеята е не само подслон, а и да се работи с тези потребители.

Фокус: Много ли са хората, които се нуждаят от такава помощ и какъв ще бъде капацитетът на самия център?

Стефи Илиева: Капацитетът, който е предвиден, е 12 лица да бъдат настанени. Мисля, че за територията на Община Дупница, капацитетът е достатъчен, целта е да се окаже на лицата временна подкрепа, а не да бъдат трайно настанени в този център. Персоналът, който ще обслужва е четирима души. Направени са разчети, сумата, която ще бъде необходима за издръжката на този център  е около 40 000 лева като активно с потребители центърът ще работи от 1 декември до 31 март. Ще се открива от 15 ноември на текущата година до 15 април на следващата година, но в двата периода оставяме 15 дни за подготвителен период. Подготовка за посрещане на потребители.

Фокус: Парите ще идват от бюджета на Община Дупница?

Стефи Илиева: Да, парите ще бъдат подсигурени от бюджета на Община Дупница като това не изключва общината да търси и други начини за финансиране, да търси средства от европейски проекти и програми и това не изключва и амбицията да бъде изграден и друг център за временно настаняване, когато, обаче, се намери подходящо финансиране. На този етап кметът счете, че най – удачният вариант е да бъде разкрит като местна дейност, а след това общината ще продължи да кандидатства евентуално услугата да премине и като делегирана от държавата дейност, но към този период стават значителни законодателни промени в сферата на социалните услуги, тъй като в момента се изработва нов проект за социалните услуги, който, най – вероятно, ще влезе от 1 януари 2020 година и тогава вече ще има разписани ясни правила, кои услуги ще бъдат делегирани, кои местна дейност и как ще се случва финансирането.

Венцеслав ИЛЧЕВ