Стефка Найденова, КСУДС – Пазарджик: Родителите са хората, които могат да помогнат на децата да избегнат безразборното споделяне и общуване в интернет пространството

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Пазарджик организира кампания за безопасен интернет, насочена предимно към децата и младежите от областния град. За целите на кампанията и как протича тя Радио „Фокус” – Пазарджик разговаря със Стефка Найденова, ръководител на сектор „Деца и семейства” в Комплекса.

 

Фокус: Госпожо Найденова, как протича кампанията за безопасен интернет?

Стефка Найденова: Събитието протича в двете части, първата от които беше на 15 май, а втората се проведе днес, на 29 май. Избрахме да бъдем на площад „Константин Величков” в центъра на града, за да сме сред децата и младежите, както и възрастните и да може да се породи една непринудена дискусия по темата безопасен интернет, каквато се получи на 15 май. Идеята ни за тази кампания се породи от пряката ни работа с нашите потребители – децата, които идват в Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Изникнаха доста проблеми не само по отношение в семействата като цяло, но и в общуването в интернет, вследствие на което ние се постарахме да изведем няколко по-важни опасности, които крие интернет пространството. Така и нарекохме нашата кампания, която протича под мотото „Опасните игри, които изглеждат безопасни“.

Фокус: Каква е целта на започнатата от вас инициатива?

Стефка Найденова: Целта на инициативата е повишаване чувствителността на обществото относно опасностите в интернет, съзнателното или несъзнателно нарушаване на граници и лично пространство при общуването, както и превенция на въвличането на децата и младежите в схеми и злоупотреби, можещи да доведат до накърняване личността и достойнството им.

Фокус: Кои са изведените от вас рискове, които крие интернет пространството?

Стефка Найденова: Един от тях са неподходящите снимки и видеоклипове, които се публикуват и могат да предизвикат интерес у децата на най-малка възраст, защото не е тайна, че дори деца на 4 – 5 години спокойно боравят с технологиите и влизат в интернет сайтове, за да разглеждат от любопитство или с образователна цел. Друга опасност, която привлече нашето внимание, са игрите с насилие. Също така популяризиране на зависимостите от рода на наркотици, алкохол, тютюнопушене. В повечето случаи тази информация, която се публикува е с цел да привлече вниманието на младите хора. По-малките не могат като възрастните да открият някакъв проблем и да преценят, че информацията е публикувана с цел да ги заинтригува. Те решават по този начин да опитат от всички тези зависимости, което често свършва с фатален край. Друга опасност, която породи интерес, е кражбата на лична информация, която застрашава не толкова децата, колкото възрастните. Става дума и за незащитените сайтове, чрез които кореспондираме с личните си средства. Не знаем до каква степен програмите на банки, учреждения и държавни институции са защитени от кражба на наша лична информация. Порнографското съдържание, което се публикува в интернет, също е една от темите, които засягаме в нашата кампания. Рискът от трафик, който също може да възникне по време на общуване в интернет, защото знаем, че не можем да се защитим спрямо хората, тръгнали по някакъв начин с користни цели срещу нас. Това са опасностите, които ние извеждаме като налични в интернет. Разбира се, има много други, които децата и младежите имаха възможност да изпишат направо на компютър и които ние, с тяхно разрешение, публикувахме, за да може да стигне до повече хора. Така получихме възможност и за обратна връзка, чрез публикуваните коментари по темата.

Фокус: Каква е ролята на родителите, а и на възрастните по принцип?

Стефка Найденова: Това, което ни се искаше да отправим като апел към родителите, а и към възрастните като цяло е, че е хубаво да не оставяме децата си да общуват и да търсят приятели в интернет пространството. Хубаво е нещата, които трябва да чуят и да научат, да ги научат в семейството, а не да търсят отговорите на въпроси, засягащи физическото развитие, сексуалната и здравна култура, в интернет пространството, а да ги чуят от възрастните и най-вече от хората в семейството. Родителите са най-добрата възможност да говорят по тези теми с децата си. За трафика на хора, за зависимостите, за насилието – това могат да го чуят във всеки един момент от свои близки и познати. Но е добре те да бъдат хората, които всеки ден се срещат, информират ги и по този начин да избегнем това безразборно споделяне, коментиране и общуване в интернет пространството.

Фокус: Възрастните също нерядко са потърпевши от споменатите от вас опасности в интернет пространството.

Стефка Найденова: Да, затова и можем да призовем възрастните, когато се натъкнат на такава измама, да не се страхуват да сигнализират органите, които се занимават с интернет измами и органите на реда. Колкото повече е чуваем този проблем, колкото повече информация се дава, колкото по-голяма гласност има за такива измами и такава злоупотреба толкова по-добре. Вероятно ще има промяна в законовата уредба и нормативната база, защото трябва да се започне отнякъде. Това зависи именно от нас, възрастните.

Фокус: Какво споделиха с вас включилите се във вашата инициатива млади хора?

Стефка Найденова: Участниците споделиха свои истории, в които съзнателно или несъзнателно са били обект на рискове в интернет пространството. Част от тях заявиха, че не приемат покани от непознати хора, не дават адреса си и други лични данни, не отварят линкове, преди да проверят информацията за вируси, не се срещат с хора, които не познават и не са виждали и не изпращат свои снимки по интернет. Оказа се, че много от младите хора са наясно, че човек може да намери в интернет неща, които да въздействат на психиката му, както и че сърфирането в мрежата може да причини здравословни проблеми вследствие на стреса. Един от участниците сподели, че според него опасностите в интернет са за децата, които могат да навлязат в рискова среда, а именно запознанства с непознати хора, водещи до педофилия. Не на последно място е осъзнат фактът, че физическата застоялост пред компютъра нерядко е причина за депресия, водеща до самоубийства или увреждане на зрението. След днешната част от кампанията, която ще проведем в центъра на Пазарджик, ще изведем още подобни послания.

Теодора ДИМИТРОВА