Стефка Христова, ПГТ „Алеко Константинов“-Банско: 60 ученици в дневна форма на обучение се обучават в гимназията

Банско. 60 ученици в дневна форма на обучение се обучават в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в Банско. Това каза за Радио „Фокус“-Пирин Стефка Христова, директор на гимназията. Тя допълни, че се обучават и 20 ученици в самостоятелна форма. „Педагогическият персонал се състои от 9 души, които са напълно достатъчни за покриването на всички необходими предмети и дисциплини. Всички учители са с висше образование и са магистри и имат необходимите професионални квалификации“, уточни директорът. Стефка Христова отбеляза, че са работили по проект „Ученически практики“, финансиран чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя обясни, че по този проект работят от няколко години в училището, като неговата цел е стабилизирането на професиите и специалностите, които се изучават в гимназията, както и създаване на възможности училището да работи в по-тясна връзка с бизнеса. По думите й през настоящата учебна година от двете специалности, които предлагат имат и партньори от различни хотели, където практикуват около 10 ученици, а също така партньори са им и спортни фирми, където учениците от специалност Туризъм с професия Планински водач, практикуват своите знания. Стефка Христова добави, че друг проект, по който работят е модул „Без свободен час в училище“, който има за цел недопускането на свободно време на ученици. Тя подчерта, че сега ще участват и в нови проекти, като „Занимания по интереси“.

Натали СТЕФАНОВА