Стефка Христова, ПГТ „Алеко Константинов“-Банско: 60 ученици в дневна форма на обучение се обучават в гимназията

Стефка Христова, директор на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в Банско, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-жо Христова, каква е историята на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в Банско?

Стефка Христова: Гимназията по туризъм „Алеко Константинов“ е с история на 110 години. Тя е наследник на първото професионално училище в района. 110 години за едно училище впечатлява много с това, че има история на повече от 1 век. Това е знак за стабилност, известност, традиции, професионализъм. 110 години не е просто възраст за едно училище, те показват, че то е част от историята на един град.

Фокус: Колко ученици се обучават в гимназията през текущата учебна година?

Стефка Христова: През текущата учебна година в гимназията се обучават 60 ученици в дневна форма на обучение и 20 ученици в самостоятелна форма на обучение.

Фокус: А колко души наброява педагогическият персонал?

Стефка Христова: Педагогическият персонал се състои от 9 души, които са напълно достатъчни за покриването на всички необходими предмети и дисциплини. Всички учители са с висше образование и са магистри и имат необходимите професионални квалификации.

Фокус: По какви проекти и програми работите?

Стефка Христова: Училището работи по няколко проекта, като най-застъпен е проекта „Заедно напред“, който спечелихме през 2016 година по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и този проект е на стойност 100 000 лв. В края на 2018 година поставихме неговия край на изпълнение. Целта на този проект е учениците от маргинализирани общности, включително роми, да участват в мерките за образователна интеграция и реинтеграция. Провеждахме мероприятия през учебните години. Създадохме 8 клуба по проекта и чрез дейността учениците се подготвят за предизвикателствата през утрешния ден чрез усвояване на правилен правопис и правоговор; научиха се да създават рекламни материали и фотоколажи; създадоха банско-българо-ромски речник, който е много интересен и се създава за първи път; запознаха се с традициите, религията, фолклора, обичаите и кухнята на етническите общности; а в съвременно оборудваната ни готварска работилница учениците приготвяха различни ястия от ромската и банската кухня по събрани от тях рецепти.

Работим и по други проекти. Сред тях е и проект „Ученически практики“, финансиран чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. По този проект работим от няколко години в училището, като неговата цел е стабилизирането на професиите и специалностите, които се изучават в гимназията; създаване на възможности училището да работи в по-тясна връзка с бизнеса. През настоящата учебна година от двете специалности, които предлагаме имаме и партньори от различни хотели, където практикуват около 10 ученици. Също така партньори са ни и спортни фирми, където учениците от специалност Туризъм с професия Планински водач, практикуват своите знания.

Друг проект, по който работим е модул „Без свободен час в училище“, който има за цел недопускането на свободно време на ученици.

Ще участваме сега и в нови проекти, като „Занимания по интереси“.

Фокус: Какво е състоянието на материално-техническата база на гимназията?

Стефка Христова: Гимназията разполага с много добре оборудвана готварска работилница, в която всичко е ново и е последен модел. Разполагаме с печки с керамични плотове, необходимите алпака шкафове, посуда, тестомесачни машини, съдомиялни машини.

Имаме оборудван и ски гардероб с 30 чифта ски, обувки, щеки, въжета и всичко необходимо.

Фокус: А какво е състоянието на самата сграда на гимназията?

Стефка Христова: Сградата е една от последните сгради от училищата в Банско. Имаме съвременна база, която е запазена. Разполагаме с просторни и светли кабинети, като всеки един от тях е оборудван с компютърни техники и необходимите интерактивни дъски.

Натали СТЕФАНОВА