Стоил Алипиев, НАЗП: В последните 10 дена има увеличение при продажбите на плажни дюшеци и възглавници предимно от амбулантни търговци на открито

Стоил Алипиев председателя на Националната асоциация за защита на потребителите, в интервю за Радио „Фокус“

Водещ: Надуваемите дюшеци и възглавници могат да направят лятото опасно за плажуващите. Г-н Алипиев, къде се крият опасностите при надуваемите продукти на пазара и какви са основните критерии, които трябва да се спазват при ползването им за едно безопасно лято?
Стоил Алипиев: Надуваемите дюшеци и възглавници наистина могат да бъдат допълнение, което може да повиши адреналина, да ни донесе допълнително позитивната емоция, гарнирана към позитивното настроение и очакване, но също така може да ни влоши живота много, ако я подценим или пък попаднем на опасна такава на пазара. Тук искам да кажа, че към настоящия момент нямаме информация за такива продукти, които представляват опасност на пазара да са открити. И все пак искам да напомня, че те са безопасни, когато при нормално и разумно предвидими условия за употреба, включително и продължителността на използване и привеждане в експлоатация не представлява риск за живота и здравето на потребителя. Ако има такъв, той е минимален и съвместим с употребата на горе упоменатите продукти и е смятан за приемлив при осигуряване на високо ниво на защита на потребителите. Опасности могат да се появят, ако продуктът не е достатъчно добре напълнен с въздух. Опасности могат да се появят, когато не е добре уплътнен и запушен отворът, от където се пълни съоръжението с въздух. Опасност може да се появи и ако има наранена повърхност на надуваемото съоръжение. Всичко това е видимо и ако ние сме по-внимателни преди да влезем със съоръжението във водата можем да избегнем горе упоменатите опасности. Но има нещо, което най-често го подценяваме, а това са инструкциите за въвеждане в експлоатация и инструкциите за ползване. Това се пропуска от нас поради факта, че много често пътувайки към плажа , тези съоръжения грабват окото на децата. Времето от пътя до самия плаж е кратко и след това на плажа детето иска по-бързо да му дадем новопридобитото пособие, за да може да го ползва във водата. Липсата на време или подценяването на информацията, дадена относно това, как и по какъв начин да го приведем в годност за експлоатация, ни вкарва в критична ситуация. Нашите наблюдения показаха, че при повишения ръст на туристите в последните 10 дена се увеличиха и продажбите на тези дюшеци и възглавнички и то предимно на открито от амбулантни търговци. За наше успокоение нашите проверки, свързани с етикетирането и инструкциите показаха, че няма проблем. Проблемът остана основно у нас, като потребители, често подценявайки съдържанието с инструкцията или пък напълно пренебрегвайки го. Тук не трябва да пропускаме и факта, че условията в морето и в басейна са коренно различни. Докато на едното място имаме силно вълнение, което в даден момент може да създаде опасност дори и да се спазват всички инструкции за експлоатация, то в басейнът рискът е по-малък.

Водещ: В България, кой трябва да осъществява контрола при продажбата на тези продукти и при една евентуална проверка, за какво трябва основно да се следи според Вас, за да има качество продукта?
Стоил Алипиев: Контролът върху тези продукти се осъществява от КЗП – основен контролен орган. Основно при проверките те трябва да следят за материята, от която са изработени дюшеците и възглавниците, дали се покриват изискванията за стандартите за безопасност от техническото пособие, което позволява съответните секции да поемат въздух и при пробив на някой от тях останалите да бъдат гаранция, че няма да се стигне до потъване. Също така трябва да бъдат проверени по безспорен начин инструкциите, които са на български език дали отговарят на инструкциите, дадени от производителя, ако продуктът е внос. Искам да напомня, че за тези продукти – внос, много е важно инспекторите да не проверяват само дали има превод на български език, а да проверят тази информация дали коректно е пресъздадена и съответства на това, което е дал чуждестранният производител, защото тя касае, пряко безопасната експлоатация на дюшеците, възглавниците и поясите.

Водещ: По отношение на увеселителните съоръжения за деца спазват ли се изискванията за информираност от страна на търговците и какви трябва да са регламентираните места за тяхното безопасно използване от най- малките?
Стоил Алипиев: Тук имаме да говорим много тъй като разнообразието е голямо, емоцията винаги предхожда разума, което е предпоставка за риск, но ще акцентирам върху два момента. Първият – това са съоръженията, които са на плажната ивица. Трябва да отчетем факта, че всички те се монтират преди началото на сезона и голяма част от сглобяващите елементи са в ръждиво състояние и ние трудно бихме могли да кажем дали броят на монтирането и демонтирането е надхвърлил препоръчителния от производителя, защото ако това е факт, безспорно съоръжението не трябва да се ползва. Тук имаме нормативна база, с която можем да спрем тази услуга, но според мен нямаме експертността в държавната администрация, която да се произнесе. Тук нямам упрек към контролния орган, защото те наистина нито разполагат с нужните експерти, които биха могли да се произнесат, нито пък и достатъчно средства да наемат външни такива, които да се произнесат, но имам упрек към ръководителят на КЗП – г-н Маргаритов. При наличието на безспорно видимо и активно желание от страна на политиците туризмът да бъде не само водещ икономически отрасъл, а и предлагащ високо качество на туристическата услуга, той трябваше да се възползва от това и аргументирано да си признае слабостите на институцията и да поиска необходимия финансов ресурс, който да позволи да се приложат компетенциите на институцията, защото е грехота при нормативна база, която позволява тези атракции да бъдат безопасни, ние да си играем на руска рулетка с живота и здравето на нашите деца, тъй като по безспорен начин ако се докаже , че услугата е опасна, следва само една негова заповед за спирането й. Втората група – това са атракциите , които целогодишно стоят в близост до морето , монтирани в паркове и градинки. Тези увеселителни съоръжения е много чудно , че не са проверявани от КЗП. Дори самият факт , че ние няколко пъти сигнализираме още през зимните месеци за рисковете, които видяхме от една страна. От друга страна те са платени, а след като са платени КЗП каза, че проверява само платените – нека ги провери тогава! Ето, ще Ви припомня няколко неща. Първо подадохме сигнали зимните месеци за част от атракционите, които не бяха в състояние да гарантират живота и здравето на най-малките потребители – децата. Проверки от КЗП нямаше. За атракционите много е важно да отчетем, че безопасната услуга е свързана с инструкцията , която трябва да получи родителя, преди да остави детето да ползва атракциона. Нашите наблюдения показаха, че имаше пострадали деца затова, че бяха в близост до работещите съоръжения, а липсваше каквато е да е информация, касаеща организацията по използването и безопасното разстояние по време на експлоатация. Много е важно тук контролният орган да отчете за атракционите на пясъка следната особеност. На пясъка могат да се поставят само обекти без бетонова основа и ако в инструкцията има изискване да има такава основа, касаеща безопасността , тогава това означава, че контролните органи не са си на мястото. Тук вече има пълна безотговорност от страна на всички участници от момента на неговото поставяне и безопасност.
Деница УЗУНОВА