Стоил Алипиев, НАЗП: Липсата на ясни правила и превенция от страна на КЗП създаде поредния хаос в „Топлофикация“

Авария остави без парно и топла вода няколко столични квартала дни наред. Някои бяха с нарушено водоподаване, други бяха изцяло засегнати от аварията. „Топлофикация“ от своя страна увери, че всички засегнати потребители ще бъдат обезщетени. Кога ще се случи това и има ли ясна схема за определяне на компенсациите? Отговорите потърсихме от председателя на Националната асоциация за защита на потребителите Стоил Алипиев в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ .

Фокус: Господин Алипиев, има ли изготвена ясна методология, по която абонатите на „Топлофикация“ ще получат обезщетения?
Стоил Алипиев: Тук виждаме, че „Топлофикация“ влиза в позицията на един коректен търговец. Проблемът е, че няма предварителни правила, по които това нещо да бъде направено. Компенсирането е труден процес, тъй като има три групи потребители, които са много трудно разграничим за „Топлофикация“. Първите са тези, които ползват топлоподаването, перманентно и са си в жилищата, когато тази авария се случва. Втората група са тези, които не ползват, отказали са се от топлоподаването и все пак разчитат на някакво топлоподаване от общите части и третата група са тези, които ползват услугите на „Топлофикация“, но ги няма в жилищата си, когато тази авария се случва. Първите претърпяват щети, които са свързани с разходи за придобиване на допълнителна енергия за отопление, купуване на отоплителни тела, време, което те изразходват, за да закупят тези отоплителни тела. При вторите разбираемо щетите са най-малки, докато при третите ситуацията е най-рискова, тъй като те не присъстват в домовете си по време на аварията. Съществуват рискове от замръзване на водопроводи, счупване на тръби и наводнения евентуално в жилищата, каквито всъщност сигнали постъпиха и при нас в Асоциацията. Тук няма ясна методология на компенсация, която трябваше да бъде инициирана от КЗП предварително и заложена в общите условия на „Топлофикация“. Сама по себе си компенсацията да не се плаща на недоставена стока е абсолютно недостатъчна в този случай.
Фокус: Има ли опасност някои от потребителите да бъдат надкомпенсирани, други да останат ощетени? Изобщо има ли ясни и изготвени правила и принципи на равнопоставеност в случая?
Стоил Алипиев: Във всички случаи, да. Въпросът е субективността в тези случаи да бъде сведена до минимум. Това може да стане само, ако общите условия имат ясни, точни правила, които да бъдат спазени, но тъй като това не е направено от контролния орган, ще има надкомпенсирани и ощетени. Съвсем логично е първите да си мълчат, а вторите да са недоволни. За жалост това недоволство може да придобие обществен характер и ще доведе до поредното напрежение към търговец, без да бъде формулирано негово виновно поведение, защото предварително няма заложени правила и принципи, по които той да компенсира потребителите. Ако има такива принципи, предварително заложени, тогава вече ще имаме основание да кажем, че търговецът е нарушил закона и да следва санкция. Но тези принципи трябва да бъдат заложени предварително в общите условия като ясно и точно е заложена реципрочна защита на потребителя такава, каквато е защитата на търговеца, ако потребителят не си плаща сметките навреме. Тук КЗП като основен контролен орган, защитаващ потребителите, трябваше да възбуди обществен дебат между тях, КЕВР, потребителски асоциации и „Топлофикация“ и проекта за компенсация в такива подобни ситуации да бъде предоставен чрез медиите за обществено обсъждане. И след като имаме тези правила, въпросът се свежда единствено до това дали „Топлофикация“ ще ги спази или не. Нямаше да има предпоставка за подобен хаос.
Фокус: В какви срокове може да очакваме потребителите да получат обезщетения?
Стоил Алипиев: За жалост сроковете идват единствено и само от добрата воля на „Топлофикация“. Няма правила в общите условия поради причини, които упоменахме и преди малко. За жалост единствено и само волята, добрата воля на търговеца.
Фокус: Може ли да се стигне до обжалване на определените вече компенсации и на дела от страна на потребителите?
Стоил Алипиев: За жалост и да искат потребителите да обжалват, няма основание това да се случи, ако няма предварително заложени условия на договаряне или на нормативна база. Ние виждаме, че всъщност тази предпоставка я няма към настоящия момент.
Фокус: Как точно планира „Топлофикация“ да направи тези компенсации и ще намали сметките за това, че не е подавала топлинна енергия или по-скоро ще компенсира потребителите с допълнителните разходи заради това, че са потърсили алтернативно отопление?
Стоил Алипиев: При условие, че няма консумирана топлинна енергия, няма естествено и основания такава да бъде заплащана, но компенсациите обаче трябва да са насочени към покриване на загубите на потребителите, в това число и в допълнителните разходи, които те са направили вследствие на търсене на допълнителни алтернативи за отопление, а това е много трудно осъществимо, без да се създаде обществено напрежение, защото всеки потребител претърпява абсолютно различна вреда и липсата на предварителни правила са предпоставка за този хаос.
Фокус: КЗП заяви, че ще следи за това дали потребителите са компенсирани. Може ли обаче действително това да се случи?
Стоил Алипиев: Подлагаме на силни съмнения поради няколко причини. Първо, органът реагира на петия ден след проблема. Тогава те започват да ревизират жалбите, които до момента са само десет. При положение, че трябваше да има формирана позиция на контролния орган по договора за постоянното подаване на топлинна енергия. Аз лично не мога да си представя механизъм, който ще бъде използван за проследяване на компенсациите на потребителите при условие, че това ще бъде една добра воля на търговеца и как ще разбера дали всяко домакинство е получило своята компенсация.
Фокус: Какво според вас е необходимо да се предприеме, за да не се повтаря такава ситуация отново?
Стоил Алипиев: КЗП да излезе пред цялото общество и да каже какво предлага да инициира, за да може при такава ситуация да има регламентация, която да не създава хаос. Да не създава чувство за несправедливост при условие, че търговецът желае при сделка и двете страни да си стиснат ръцете-и потребителят, и търговецът. По време на аварията многократно представител на „Топлофикация“ излиза в медиите като обяснява как се полагат усилия, какви са те, колко екипа работят. Потребителят е информиран, че се действа и че казусът е труден за овладяване. „Топлофикация“ съвсем добронамерено каза, че проблемът е много голям и е видно, че посланията, които изпраща до потребителите, той ще отнеме време. За същия период обаче КЗП не дава нито един съвет на потребителите какво да очакват като компенсации и какво поведение да имат в тази ситуация, че съществуват рискове от замръзвания на тръби, да предупреди потребителите, че съществуват рискове от ел. инсталацията да гръмне от претоварване поради това, че всички започват да се отопляват с електрически тела. В същото време в летния сезон правят приемни по плажовете, като от осем приемни за целия летен сезон има шест сигнала и то нито един от техните компетенции. По време на аварията представител на „Топлофикация“ излиза многократно в медиите, като обяснява какви усилия се полагат, колко екипа работят и как проблемът е труден за отстраняване. Потребителят е информиран, че се действа и че казусът е труден. „Топлофикация“ съвсем добронамерено казва, че проблемът е много сложен за отстраняване и е видно посланията, които отправя към потребителите, е видно, че това нещо ще отнеме дни. В същото време КЗП не дава нито един съвет на потребителите за тяхното разумно поведение – нито какви компенсации да очакват, нито какво поведение да имат, нито предупреждава тези, които отсъстват, че съществува риск от замръзване на тръбите, нито предупреждава, че съществува риск от претоварване на ел.инсталацията и тя да гръмне и от това, че всички се отопляват с отоплителни тела, които работят с електроенергия. В същото време за летния сезон правят приемни по плажовете. Всъщност от осем приемни има шест сигнала за целия летен сезон и от тези шест сигнала нито един не е от компетенцията на институцията. Това за мен е неадекватно управленческо поведение.
Виктория МЕСРОБОВИЧ