Столична библиотека заедно с Българския П.Е.Н.-център започва поредица от представяния на своите членове с вечер с поезията на Александра Ивойлова на 11 март

София. Столична библиотека заедно с Българския П.Е.Н.-център започва поредица от представяния на своите членове в Литературния клуб на библиотеката с вечер с поезията на Александра Ивойлова на 11 март 2019 г. (понеделник), от 18.00 ч.
Авторката ще бъде представена от Георги Цанков. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.
Александра Ивойлова завършва пиано в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в София. Специализира в Париж. Изучава и камерно пеене – като мецосопрано е издала компактдиск „Барокови арии и песни“ (2011, с пианистката Д. Андонова). Другият й диск – „Отражения / Reflets“ (2016) – е създаден от композитора Н. Добринов по едноименната й книга с хайку на български и френски.
Ал. Ивойлова участва в изложби, илюстрира литературни страници в печата. Показва 70 свои графики в първото у нас слайдшоу с органов концерт (с органиста С. Леви). Фотографска изложба „Светлини и сенки“ (фото хайга) подрежда в Американския център към Столична библиотека през 2017 г.
Публикува есета, фрагменти, поезия (вкл. за деца), литературна, музикална, художествена критика и др. Издала е осем книги, повечето с авторски графики: стихове, хайку, хайбуни, сентенции, поетични диалози (в съавторство), както и „Същината на Ботевото слово“ – полемични анализи. Автор на проекта, съставител и редактор е на първата хайку антология на градска тема – „Градът / La Ville“ (2012) – 103 български, френски и франкфонски поети. Сред съставителите е на българо-английската хайку антология „Отвъд думите / Beyond Words“ (2018), съвместно с Британското хайку общество.
Членува в Българския П.Е.Н.-център, в World Haiku Association, Rencontres Européennes – Europoésie, Български хайку съюз.
Нейни хайку са публикувани в книжни и онлайн издания: Ginyu, Frog pond, Chrysanthemum, Blihte spirit, Ploc, Улитка, Хайкумена, Asahi Haikuist Network, Освит, Хаику новине, Haiku (Румъния) и др., в антологиите на WHA, Cоnstanca – 2013, Capoliveri – 2015, Haikuest – 2015 и др. В журито е на ежегодните национални конкурси на БХС – „Декември“, „Вишнев цвят“ (българска и международна секция), XV международен конкурс за детско хайку, организиран от фондация JAL – 2018. В редколегията е на сп. „Хайку свят“.
Творческият й актив включва рецитали – авторска поезия и музикални изпълнения.
„Това е една твърде субективна поезия. (Коя ли поезия не е субективна!) Нейната субективност обаче е по-особена. Тя се изразява безспорно в личното авторско отношение към заобикалящия ни свят. Нейното присъствие се чувства, от друга страна, и в осезаемото метаморфозиране на Аза. Лирическият субект се раздвоява сякаш в две лица. Едното изследва душевните и мисловни територии на другото, дълбае в неговите вътрешни пластове, преодолявайки „бездна от време и разстояния“ в търсене на „брод“ „да достигне себе си“ (…). Получава се удвоена субективност. Азът застава лице в лице с другия свой Аз, изкушен от изкуството на самонаблюдението, от мъдростта на самопреценката и насладата от самовглъбяването“ (София Филипова, „Да достигнеш себе си“, в. „Словото днес“, ноември 2008 г.