Стояна Чавдарова, главен архитект на Община Кюстендил: От изключително голяма важност е приетият устройствен план за територията на квартал „Изток” в града

Главният архитект на Община Кюстендил Стояна Чавдарова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Архитект Чавдарова, защо е важно наличието на план за застрояване по отношение на ромския квартал „Изток” в Кюстендил?

Стояна Чавдарова: Подробния устройствен план, който беше приет на заседание на Общинския съвет – Кюстендил е план за регулация и план за застрояване. Той третира цялата територия на квартал „Изток”, което е от околовръстния път  до производствената зона, от река Банщица до жп линията. Това е един цялостен, голям, подробен устройствен план, който създава устройствената зона за устойчиви и инвестиционни намерения. Плановете за устройство на територията са важни за всички територии на града, за съжаление за града има от 1965 година и са актуализирани и изменени някакви части  от територията на града. Този за квартал изток е от 1985 година и е за много малка част от територията, която се използва в момента. Това е много важно, защото има устойчиво развитие в тази среда.

Фокус: Той третира ли и частните сгради в този квартал или тези, които предстои да бъдат застроявани?

Стояна Чавдарова: Той третира цялата територия, общинската собственост, частните имоти, сградите, които са реализирани, както и дава възможност за реализиране на нови сгради. Доста е сложно решението на този устройствен план, предвид че едни от териториите са с приложена регулация по стария план от 1985 година. В другата част има изградени сгради, някои от тях са без строителни книжа, което затруднява процеса за анализа на тема кое да се запази и кое да не се запази от строителството, но планът има за цел да направи една устойчива основа за инвестиционно проектиране и инвестиционни намерения, като обособява терени за улици. Това е най – важното – да се запази територията, която е за транспортните артерии, по които може да минава после и пожарна кола, и линейка, тоест безопасни условия да бъдат създадени за живущите в квартал изток.

Фокус: Това означава ли, че някои от сградите, които към момента съществуват, съгласно този план за регулация трябва да бъдат премахвани?

Стояна Чавдарова: Планът за регулация не предвижда премахване, а запазване или незапазване на сградите. Това е устройствен план. Там няма оценка по законност на самите сгради, преценката е на тема градоустройство и нормативи за устройство на територията, така че не е обследвана възможността за премахване. Сградите, които градоустройствено отговарят на нормативите са запазени. Това не касае процедури по незаконни строежи. Констатирана незаконна сграда в целия квартал „Изток” е само една, за която има заповед за премахване и тя не се запазва по плана. За останалите не са направени такива анализи и не е било обхват на разработка. Самия подробен устройствен план е възложен от една неправителствена организация, казва се фондация „Тръст за социална алтернатива”, а те са финансирали самостоятелно целия подробен устройствен план и целта им е да създадат условия за бъдещи инвестиции там. От гледна точка на това, че в периода 2012 – 2014 година, когато имаше възможност за узаконяване на сгради, квартал „Изток” са с най – голям брой узаконени сгради на територията на Община Кюстендил. Повече от половината актове за узаконяване са за тази територия. Има огромно желание от живущите в квартал изток да си направят законни строежи, законни жилища, в собствени имоти, желаят да си закупят имоти общинска собственост, да се учреди право на строеж и това е основата на всичко – възможност за законно изграждане на сгради.

Венцеслав ИЛЧЕВ