Стоянка Стойкова, Сдружение на превозвачите: Състоянието на автобусния парк в Пазарджишки регион е добро, но има нужда и от обновяване

За проверките на автогарите, състоянието на автобусния парк и пътникопотока, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар Стоянка Стойкова, председател на Сдружението на превозвачите в Пазарджишки регион.

Фокус: Г-жо Стойкова, всяка година извършвате проверки за състоянието на автогарите в региона. Предвиждате ли такива и през тази година?

Стоянка Стойкова: Предстои проверка на състоянието на автогарите в област Пазарджик.  Ще проверим категоризирани ли са или не. Ако има такива, които не са включени в съответната категория, те ще попаднат в категорията автоспирки. Освен това автогарите трябва да отговарят на определени изисквания. Знаем, че тази в Пазарджик, предлага на пътниците много добри условия. Подобно е състоянието и на автогарата във Велинград, но за останалите има какво да се уточнява.

Фокус: Според Вас какво е състоянието на автобусния парк?

Стоянка Стойкова: Състоянието му е добро, но е необходимо и обновяване. Автобусите поддържат добре, но това не е достатъчно. Изискванията към автобусите, които возят по републиканска пътна схема са много високи и те са нови, но трябва и тези, които обслужват междуселищните автобусни линии да бъдат обновени, защото пътника е един и не може да се прави разлика. При подготовката на превозните средства за различните сезони се извършват необходимите технически прегледи и текущи ремонти, за да може те да са изправни и в добро състояние. Задължително да се спазват нормативните изисквания и автобусите на преминават технически преглед на всеки 6 месеца. Този преглед не може да се пропуска. Следи се за състоянието на гумите, за изправността на спирачната система, включително и за така наречения спирачен път. Освен това трябва да се вземе предвид и факта, че възрастта на автобусите също е от значение. Необходимо е превозвачите да работят за обновяване на автобусния парк.

Фокус: Остава ли проблемът с нерегламентирания транспорт“

Стоянка Стойкова: Да. Остава проблемът с нерегламентирания транспорт. Тук става дума за таксита, които возят пътници по маршрутите на обществения транспорт и на цената на билета за този вид транспорт. Необходими са строги мерки, дори ако се наложи отнемане на лични автомобили, с които се осъществяват тези превози. Напоследък отчитаме и друга тенденция, а именно намаляване броя на пътниците по определени междуселищни линии. Най-малък е броят на пътуващите в първите и последните курсове по тези линии, но до малки населени места и през останалото време в автобусите почти няма хора. Това кара превозвачите да оптимизират разписанията и курсовете, за да може да не търпят загуби.

Ваня НИКОЛОВА