Стоян Парашкевов, Община Свищов: Кризисният център в село Овча могила е един от най-успешните проекти, реализирани по програма „Местни инициативи“

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Кризисният център в село Овча могила е един от най-успешните проекти, реализирани по програма „Местни инициативи“ на Община Свищов. Това заяви в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново Стоян Парашкевов, директор Дирекция „Административно – правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси“. Той припомни, че тя стартира през 2003 година и до момента са осъществени десетки положителни проекти. Прочетете повече в пълния текст на интервюто.

 

Фокус: Г-н Парашкевов, какъв е бюджетът на програма „Местни инициативи“ на Община Свищов за настоящата година?

Стоян Парашкевов: И тази година бюджетът на програма „Местни инициативи“ на Община Свищов е 50 хиляди лева, реципрочно разпределен 50 на 50, съответно 25 хиляди лева за капиталови разходи и 25 хиляди лева за текущи разходи.

Фокус: Колко и какви са одобрените проекти през тази година?

Стоян Парашкевов: До месец април бяха подадени осем проектни предложения. Всички те са разгледани от ръководния комитет на програма „Местни инициативи“, който включва петима общински съветници и четирима представители на администрацията на Община Свищов. И осемте проекта са одобрени, без забележки. На сесията на Общински съвет – Свищов, в края на месец април, бяха гласувани проектните предложения , вече са подписани и всички договори. И де факто към този момент тече тяхната реализация.

Фокус: А за какво са отделени най-много средства – за пътища, за ремонт на обществени сгради, културни институции?

Стоян Парашкевов: Проектите имат различна насоченост и съответно са много различни. Има такива, които са инфраструктурни. Например – проектът на село Морава. Там ,със собствени средства, се ремонтира една от улиците, а с парите по програма „Местни инициативи“ ще бъдат изградени прилежащите тротоари. По същия начин в кметство Драгомирово се ремонтира покривът на пенсионерския клуб. Има и проекти, които са насочени към облагородяване на околната среда, създаване на места за отдих. Такъв е проектът на Инициативна група граждани от кв. „Симеон Ванков“ в град Свищов, чиято инициатива е да се облагородят трите детски  и спортни площадки в квартала. Такъв е и проектът на кметство Вардим, където идеята е да се създаде един нов кът за отдих и игри на брега на Дунава.

Фокус: Дали е възможно да обобщим всички населени места, тъй като Вие споменахте четири?

Стоян Парашкевов: Проектите, както вече казах, са общо осем. Шест от тях са в кметствата на община Свищов, а останалите два – в град Свищов.

Фокус: Има ли увеличение или намаление в броя на реализираните проекти, спрямо предходните години?

Стоян Парашкевов: Бюджетът по програмата, както споделих в началото, е същият. Той е 50 хиляди лева. Ние, като се съобразяваме с това, сме сложили и горна граница или таван на проектите. Всяка година ние даваме възможност за реализирането на един голям проект – до 20 хиляди лева, а другите са малки – до 5 хиляди лева. Така, че, ако кандидатстват повече проекти на по-малка стойност, те биват одобрени или съответно по-малко, но на по-голяма стойност. Тази година е различно. Има проекти, които желаят от Общината по 1300 – 1400 лв., но има и такива, които желаят и финансиране до 5 хиляди лева. Големият проект е за парка във Вардим – за 20 хиляди лева, като съответно кандидатите трябва да покажат необходимостта от евентуалната реализация на дейностите.

Фокус: Вие споменахте, че два от проектите са в Свищов, ако не се лъжа и през миналата година имаше инициативни групи от града, които кандидатстваха. Това означава ли, че хората не само от малките населени места, но и от града, оценяват възможността, която Общината им дава и се възползват активно от нея?

Стоян Парашкевов: Да, точно така. Аз ще разкажа малко предистория. Смело мога да потвърдя, че програмата „Местни инициативи“ е пилотна за България, тъй като за нея ни даде идея и тласък една швейцарска програма, през далечната  2002 година. През 2003 година стартира програма „Местни инициативи“ в Община Свищов. Виждате за какъв голям период от време става въпрос. Традиционно от град Свищов има, всяка година, инициативни групи граждани, които кандидатстват за облагородяване основно на спортни, детски съоръжения и междублокови пространства. Мога да направя и своеобразен паралел, че докато в Свищов кандидатстват основно инициативни групи от граждани, то в кметствата на общината водещата сила са кметовете, по чиято инициатива се реализират проектите.

Фокус: Относно малките населени места – предполагам, че през всяка година кандидатстват различни и Вие се стремите да постигнете някаква равнопоставеност?

Стоян Парашкевов: Да, стремим се към равнопоставеност и баланс. Населените места, в които са били реализирани някакви проекти, нямат възможност да кандидатстват по програмата през следващите две години. Условието не важи за град Свищов. Това се прави, за да има баланс между тях.

Фокус: Има ли условие за самоучастие при изпълнението на проектите, които са финансирани по програмата и в какво се изразява то?

Стоян Парашкевов: Да, задължително всички проекти имат собствено участие, минимум 30 %. То е задължително финансово, но може да е и нефинансово. Идеята ни за финансовото участие е породена от това, че когато една инициативна група от граждани, кметове или юридическо лице, вложат и собствени средства в инициативата, то гарантирано устойчивостта е много по-сериозна и продължителна.

Фокус: Дали е възможно да припомним основното, въпреки, че програмата се реализира от много време на територията на общината, което  е направено до мента?

 

Стоян Парашкевов: Проектите, както и читателите сами се сещат, са много. Аз искам да посоча един изключително значим сред тях. Той се случи преди 2 години, през 2016-та. Това бе финансирането за изграждането на Кризисния център в кметство Овча могила. Средствата за него бяха в размер на 20 хиляди лева, осигурени от Община Свищов. Това е Център, с който ние получихме много награди и той наистина функционира успешно. Това е едно изнесено звено, в което има пожарна, има линейка, има доброволци и служители, които могат да реагират при различни бедствия и аварии. Центърът е изнесен на 35 км от общинския център. Иначе, както казах, проектите са много, буквално десетки. Те са и в град Свищов – беседки, площадки, облагородяване на междублокови пространства. В кметствата направихме също много места за отдих, ремонти в детски градини, училища, други обществено значими сгради.  Затова и аз, както и жителите на община Свищов, смятаме, че това е една чудесна програма, която трябва да продължи във времето.

Луиза ТРАНЧЕВА