Стоян Парашкевов, Община Свищов: Осигуряване на енергийна ефективност във възможно най-много многофамилни жилищни сгради в Свищов е един от приоритетите на Общината

През изминалата седмица в Свищов се проведе разяснителна кампания относно кандидатстването за финансиране за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В нея участваха много заинтересовани граждани, които се запознаха с основните условия и с процедурите, които те трябва да стартират. Прочетете повече в интервю на Радио „Фокус“ – Велико Търново със Стоян Парашкевов, директор Дирекция „Управление на проекти и европейски оси“ в Общината.

 

Фокус: Г-н Парашкевов, какъв бе поводът за организирането на срещата и кой се включи в нея?

Стоян Парашкевов: Точно така, Община Свищов организира разяснителна и информационна кампания с управители на сдружения на собствениците във връзка с изпълнение на  Инвестиционна програма на Общината по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“. Тя се проведе в средата на месеца, а целта бе разясняване условията за кандидатстване за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и повишаване информираността на целевите групи относно необходимостта от обновяване на сградите.

Фокус: Има ли промяна в условията за кандидатстване? Какъв е размерът на собственото участие на живущите?

Стоян Парашкевов: Тук искам да подчертая, че голяма част от хората не правят разлика между Националната програма за саниране на жилищни сгради и т.нар. общинска. Основната разлика е начинът за осигуряване на финансирането, тъй като при Националната програма  собствениците имат лично участие със средства, а при общинската – не. Другото, което е различно е, че при Националната програма, сградите трябва да са с над 36 самостоятелни апартамента, а при общинската – не. Ето и критериите за втората – сградите трябва да са проектирани преди 1999 година, да не са с повече от 25 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Заявленията за

кандидатстване трябва да са подадени за цялата сграда. Задължително е и с  изпълнението  на енергоспестяващите мерки сградата да достигне най-малко клас на енергопотребление „С“. Нужно е да има съгласие на всички собственици на самостоятелни обекти. Освен това при подбора на обектите на интервенция Общината ще приоритизира жилищните сгради, с обновяването на които ще се постигнат най-големи енергийни спестявания.

Фокус: Има ли интерес към програмата?

Стоян Парашкевов: Да. Интересът и към двете програми е огромен. До 15 декември 2017 година,  след обявяване на информацията, са подадени 20 заявления за финансова помощ.

Фокус: Колко са санираните към момента сгради?

Стоян Парашкевов: В град Свищов са санирани общо 9 сгради. Това един блок по програмата за Демонстрационно обновяване на много фамилни жилищни сгради през 2008/2009 година и 8 сгради бяха санирани по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради през 2016/2017 година.

Фокус: Има ли сключени договори за нови и колко са?

Стоян Парашкевов: Не, към настоящия момент нямаме сключени договори за нови сгради. В момента върви процедура за оценка и подбор на подадените заявления. Има подадени към Българската банка за развитие документи, но те са по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Фокус: Колко са регистрираните сдружения на собственици?

Стоян Парашкевов: Към момента регистрираните сдружения на собствениците са 68.

Фокус: Какъв е планът за действие за 2018 година?

Стоян Парашкевов: За предстоящата 2018 година планираме стартиране и изпълнение на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. , който е част от Инвестиционната програма на общината. Както вече казах има 20 подадени заявления, които предстои да се разгледат до края на календарната година. След одобряването на тези, които отговарят на необходимите критерии, ще започне и самата процедура. Първото, което ще се направи е избор на изпълнители за различните дейности. Ако няма обжалване на обществените поръчки, се надяваме до края на 2018 година да можем да се поздравим с още нови санирани  блокове в Свищов. Пак подчертавам сумата, която ще е отделена за тези дейности, е 2.8 млн. лв.

Луиза ТРАНЧЕВА