Стоян Парашкевов, Община Свищов: Още в началото на новата година можем да се похвалим с два одобрени проекта – за ремонт на спортна площадка  и за нови работни места

Още в първия работен ден на настоящата година Община Свищов подаде предложение за проект, който бе планиран още през 2019-та. Става въпрос за ремонт на площадка в едно от местните училища. Преди броени дни стана факт и одобрението му, а реалните дейности стартират през пролетта. Паралелно с това местната администрация ще реализира и още един проект – за младежка заетост. Повече по темата можете да прочетете в интервюто за предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново със Стоян Парашкевов, директор Дирекция „Управление на проекти“.

Фокус: Г-н Парашкевов, преди броени дни Вие получихте одобрение на първия за годината, подаден от Община Свищов проект – за ремонт на една спортна площадка в града. Нека припомним на нашите читатели къде ще се реализират дейностите.

Стоян Парашкевов: Точно така. Още в първия работен ден на новата 2020-та година Община Свищов успешно подаде първото си проектно предложение към Министерство на труда и социалната политика по Проект „Красива България“. Дейностите предвиждат ремонт на спортната площадка в СУ „Николай Катранов“ в града и за щастие, както и Вие казахте, преди броени дни ние получихме одобрение.  Изключително сме радости, защото много ограничен брой проекти са одобрени за финансиране по програмата „Красива България“ през 2020 година, а ние сме едни от малкото.

Фокус: Какви средства ще получите за ремонт на тази площадка и какво предвиждате да бъде направено с тях?

Стоян Парашкевов: Общата стойност на проекта е 191 489,00 лв., като по задание ние сме дали 53% собствено участие или това са  101 489 лв. Финансирането по програмата е 90 хиляди лева, които ние ще получим именно за обособяване на игрище за минифутбол, както и такова за баскетбол с нови баскетболни стойки, табла с рингове и мрежи. Предвиждаме изграждането и площадка за волейбол. Заложена е и подмяна на съществуващата настилка с акрилна спортна настилка, с висока пластичност и устойчивост на износване, подходяща за интензивни тренировки и спортни дейности. Терените ще бъдат оградени със специална ограда, за да не прескачат топките и да не се създава суматоха сред останалите, които не играят. Ще се изгради площадково осветление чрез монтаж на Led прожектори, като също така е предвиден и ремонт на трибуните, плюс доставка и монтаж на седалки за тях.

Мога да обобщя, че проектното предложение е своеобразно продължение на политиката на общинското ръководство, насочена към подобряване материалната база на училищата и в подкрепа на спорта и спортните постижения на подрастващите.

Фокус: След като реализацията на проекта е вече одобрена, дали има ясно в какви срокове ще бъде изпълнен той? В предходния разговор Вие казахте, че това ще се случи преди началото на новата учебна година.

Стоян Парашкевов: Точно така. Преди броени дни кметът на община Свищов г-н Генчев подписа споразумението за финансиране и за стартиране на дейностите по проекта. Готови сме с обществената поръчка, която ще бъде обявена до дни и се надяваме до началото на пролетта да имаме избран изпълнител. Дейностите са външни, те не засягат сградите на училището, така че през лятото, при добри метеорологични условия, ще бъдат извършени и със сигурност за първия учебен ден тези спортни площадки ще могат да се ползват от учениците на СУ „Н. Катранов“.

Фокус: А имате ли информация какво е състоянието на сградата в момента, колко са учениците?

Стоян Парашкевов: В СУ „Николай Катранов“ в град Свищов се възпитават и обучават 744 деца, разпределени в 34 паралелки, а за тях се грижат 78 човека педагогически и непедагогически персонал. Сградата е топлоизолирана, но съществуващата спортна площадка в двора на училището за игра на децата е в лошо състояние. Поради напукани настилки и амортизирани спортни уреди, децата обучаващи се в учебното заведение не могат разнообразно да спортуват и заниманията им са ограничени. В това си състояние площадката не отговаря на изискванията на Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра,  което я прави нефункционална и опасна.

Фокус: В предходния ни разговор, чиято тема отново беше този проект, Вие казахте, че има идея за реализацията и на други проекти през настоящата година. Има ли яснота за някой от тях вече?

Стоян Парашкевов: Да, точно така. Фактически и вторият проект, който ние подадохме за тази година, а именно – проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за осигуряване на младежка заетост, беше одобрен. Ние получихме документите отново през миналата седмица. По този проект „Нова възможност за младежка заетост“ петима млади специалисти със завършено икономическо висше образование, до 29 години, регистрирани в бюрото по труда, ще започнат работа в Община Свищов. Интервюто е на 17 февруари. Към момента има регистрирани само седем младежи, които отговарят на условията, така че използвам възможността да отправя апел към всички млади хора, завършили висше икономическо образование, безработни и неучащи към момента, да се регистрират. След като го направят те ще имат възможност да се явяват на конкурс и при евентуалното му спечелване да имат нова работа. Подали сме и още два проекта по ОП „Региони в растеж“ – единият, чиято оценка върви към момента, е за изграждане на социално жилище в Свищов. Така, че може би през март кметът ще подпише договори и за него. Другият, който споменах, е за рехабилитация на градската среда в два квартала на града. Там също върви оценка. В момента разработваме и още няколко проекта, с които ще кандидатстваме през месец март.

Фокус: Кога е крайният срок за подаване на заявления по проекта за младежка заетост?

Стоян Парашкевов: Крайният срок за кандидатстване е 14-ти февруари.  До тогава всички, които проявяват интерес, могат да подадат документите си в Бюрото по труда, от където ще бъдат насочени към Общината, чрез специални писма. Интервютата с одобрените ще са на 17-ти.

Фокус: На какви позиции ще започнат работа одобрените кандидати?

Стоян Парашкевов: Те ще са назначени като технически сътрудници, което е една чудесна позиция за старт на кариерата, като ще са разпределени в различни дирекции и звена в Община Свищов.

Луиза ТРАНЧЕВА