Стоян Парашкевов, Община Свищов: През последните години работим активно в насока развитие на доброволчеството в региона

Приключва обучението на млади доброволци в Свищов. Дейностите бяха част от проект „Доброволческа младежка академия за безопасност“, който се реализира в четири училища в крайдунавския град. Това обобщи в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново Стоян Парашкевов, директор Дирекция „Управление на проекти“ в Община Свищов.Повече за развитието на доброволчеството в региона и ролята на местната администрация, прочетете в пълния текст на интервюто.

 

Фокус: Нека започнем с обобщение на основната цел на проекта „Доброволческа младежка академия за безопасност“, който вече приключвате. Кой се включва в него?

Стоян Парашкевов: Основната цел на проекта е оказване на подкрепа на младите хора от община Свищов, на възраст между 15 и 29 години в усилията им да развиват нови качества и умения, които да прилагат в ежедневието си. Едновременно с това целим мотивираното им  включване в съвременните социални проекти, насочени най-общо към популяризиране и включване в доброволчество.

Фокус: Кои са училищата, които са обхванати?

Стоян Парашкевов: Идеята на този проект бе да бъдат обхванати четирите общински училища на територията на град Свищов и става въпрос за младежи, които са над 15 години. По същия начин бяха включени и млади хора, естествено след заявка от тяхна страна, младежи от града – студенти, свищовлии до 29 години. Общо обхванатите младежи в мотивационните срещи бяха над 100, а иначе реално в обучението се включиха 20 младежи, както бе заложено и по проекта. Те успешно завършиха курсовете и получиха документ.

Фокус: От кога до кога протекоха тези обучения и предвижда ли се тези, които са се включили в тях, да предават по някакъв начин опита си на свои връстници?

Стоян Парашкевов: Договорът по изпълнение на проект „Доброволческа младежка академия по безопасност“ бе подписан на 17 септември тази година, а срокът на изпълнение е 4 месеца. Буквално ще приключим до една – две седмици. Общият бюджет е 18 872 лв. и той се изпълнява от една нова неправителствена организация – Сдружение с нестопанска цел „Европейски път за Свищов“. Идеята е Доброволческото формирование, което е към Община Свищов, да бъде подплатено с млади хора, млади кадри, които по естествен начин да се влеят в него и да оказват помощ при бедствия, аварии и при затруднени положения на територията на община Свищов. На този етап преминалите обучение младежи са 20, 10 от които заявиха желание и се включиха в това Младежко доброволческо формирование, което се надяваме да има устойчивост във времето.

Фокус: За пръв път ли се изпълнява подобен проект в Свищов?

Стоян Парашкевов: Да, точно така. Наистина за пръв път реализираме такъв проект с доброволци в Свищовска община. За нас той е пилотен.

Фокус: Дали обучението, освен теоретични занятия, е включвало и практически такива?

Стоян Парашкевов: Точно така. Проектът, както Ви споменах, е на стойност малко над 18 хиляди лева. Освен информационните кампании, мотивационните и реалните обучения по бедствия и аварии, по проекта бяха купени и активи. Фактически това доброволческо формирование, по проекта, за него са закупени екипировка – защитни облекла, а също и различни видове противопожарни оборудвания, които ще се ползват евентуално. Или ако това не се наложи, те ще са като превантивна мярка в доброволческото формирование. Голяма част от средствата по проекта са за закупуване на активи.

Фокус: Вие споменахте, че младежкото формирование ще помага на редовното доброволческо такова към Община Свищов. Нека кажем няколко думи и за него, то функционира от доста години, успешно?

Стоян Парашкевов: Точно така, то функционира от доста години. Община Свищов, може би, има най-много сформирани, организирани доброволци към Общински съвет  – Свищов. Председателят на формированието, е и председател на местните парламентаристи – д-р Кристиян Кирилов. Там са 30 доброволци и идеята на тази Младежка академия по безопасност е тези млади хора да се вливат постепенно в доброволческото формирование, което реално е регистрирано и функционира на територията на община Свищов.

Фокус: Относно продължаването на проекта, дали предвиждате обучение и на други младежи или на този етап няма нужда?

Стоян Парашкевов: На този етап мислим да финализираме този проект. Но в последните години Община Свищов работи много усилено в тази насока, по различен вид направления. Преди две години успяхме, с местен проект за над 20 хиляди лева, да регистрираме Кризисен център в едно от по-отдалечените села от региона – Овча могила. Той беше институционализиран. Получихме като дарение пожарен автомобил, линейка. Имаме назначени и хора на работа, както и доброволци, естествено, които са в този Кризисен център. По един друг проект на Община Свищов – по Програмата за трансгранично сътрудничество този Кризисен център вече е дообзаведен и оборудван с много по-съвременни активи. Имаме високопроходим автомобил, микробус за извозване на доброволците, дронове, различни видове специфични противопожарни активи. Виждате, че паралелно с него, изпълняваме и този проект за доброволците, така че ние работим в различни направления, но посоката е една – свързана с противопожарната безопасност, превенцията и работата с хора, независимо дали са големи и младежи.

Луиза ТРАНЧЕВА