Стоян Парашкевов, „Управление на проекти“: В първия работен ден за годината община Свищов подаде и първото си проектно предложение за 2020-та

В първия работен ден за годината община Свищов подаде и първото си проектно предложение за 2020-та. То е свързано с обещание, дадено още през миналата година – за подобряване на материалната инфраструктура на всички образователни институции в региона, поясни в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново Стоян Парашкевов, директор Дирекция „Управление на проекти“. Проектът е за изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Николай Катранов“ – едно от най-големите училища в града, а повече за него и предстоящите дейности, прочетете в пълния текст на интервюто.

Фокус: Г-н Парашкевов, още в първия работен ден на 2020-та година община Свищов успешно подаде първото си проектно предложение за настоящата година. Става въпрос за подобряване на материалната база в едно от училищата в града, но нека разкажем малко повече на нашите читатели?

Стоян Парашкевов: Да, точно така. В първия работен ден на новата 2020 година община Свищов успешно подаде първото си проектно предложение към Министерство на труда и социалната политика по Проект „Красива България“. То е свързано с изграждането на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Николай Катранов“ в град Свищов“. Тук е момента да обясня, че това е едно от най-големите свищовски училища. В него се възпитават и обучават 744 деца в момента, разпределени в 34 паралелки, а за тях се грижат 78 човека педагогически и непедагогически персонал. Една от поетите още през миналата година инициативи на местната администрация бе свързана с това да модернизираме сградния фонд и спортните съоръжения във всички училища на Свищов. През миналата 2019-та година успяхме да реновираме спортните площадки на най-голямото свищовско училище „Димитър Благоев“ и тази година инициативата ще е насочена към СУ „Николай Катранов“. Сградата на школото е топлоизолирана, но съществуващата спортна площадка за игра на децата е в лошо състояние. Поради напукани настилки и амортизирани спортни уреди, младежите и малчуганите не могат разнообразно да спортуват и заниманията им са ограничени. В това си състояние площадката не отговаря на изискванията на Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра,  което я прави нефункционална и опасна.

Фокус: Какво ще включват дейностите, които предвиждате, за да може новата площадка да отговаря на споменатата Наредба 1?

Стоян Парашкевов: Заложените дейности в проектното предложение предвиждат обособяване на игрище за минифутбол. Ще има и игрище за баскетбол с нови баскетболни стойки и табла с рингове, с мрежи, както и игрище за волейбол. Заложена е и подмяна на съществуващата настилка с акрилна спортна настилка, с висока пластичност и устойчивост на износване, подходяща за интензивни тренировки и спортни дейности. Предвиждаме монтирането и на ограда. Ще се изгради площадково осветление чрез монтаж на Led прожектори, като също така е предвиден и ремонт на трибуните, плюс доставка и монтаж на седалки за тях. Проектното предложение е своеобразно продължение на политиката на общинското ръководство, насочена към подобряване материалната база на училищата и в подкрепа на спорта и спортните постижения на подрастващите.

Фокус: Колко ще струва всичко това и ще има ли община Свищов някакво собствено участие в проекта?

Стоян Парашкевов: Целият проект общо е за 191 489 лв., от които едно от задълженията на кандидатстващите общини е да имаме минимум 50% собствено участие, тъй като проектът има и социална насоченост. Така, че община Свищов ще се включи със 101 489,00 лв.  или собственото участие възлиза на 53 % от цялата сума.

Фокус: Кога се очаква да бъде одобрено предложението и кога евентуално ще се реализират дейностите?

Стоян Парашкевов: По принцип предложенията ще бъдат разгледани в периода февруари-март, така, че най-късно до началото на април очакваме да бъдем одобрени и да започнем със самите строително-ремонтни дейности. Планираме те да бъдат осъществени през летните месеци и се надяваме на първия учебен ден – 15 септември 2020 година децата да могат да се радват на новите спортни уреди и настилки.

Фокус: През миналата година ние многократно имахме възможност да говорим за проектите, които община Свищов реализира. Те бяха в много разнообразни и различни сфери, а някой от тях продължават и към момента. Дали има яснота за това кое ще е приоритетно през 2020-та?

Стоян Парашкевов: В края на миналата година, както тези които са чели сигурно си спомнят, ние разговаряхме за това, че подадохме две нови проекти предложения. Едното е за създаване на социално жилище за сграда със социални функции в град Свищов, а другото е продължение на проектите ни за „Зелена и достъпна градска среда“. В два от свищовските квартали – „Симеон Ванков“ и продължението на улица „Патриарх Евтимий“ в частта си „Витоша“ предстои реновиране на градската среда. Тези проектни предложения бяха подадени в срок. В момента има изготвена заповед за комисия и оценката започва от 9 януари, тоест след няколко дни. Така, че се надяваме там поетапно да минат процедурите по оценка и одобрение на проектните предложения и по същия начин – през пролетта на тази година да бъдат подписани договорите и да започне изпълнението им. Паралелно с това подготвяме и следващи проектни предложения, но нека не разкриваме всичко днес.

Луиза ТРАНЧЕВА