Стоян Стоянов, Община Кюстендил: За поредна година Община Кюстендил финансира реализирането на младежки проект

Стоян Стоянов, експерт „Младежки дейности” към Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Господин Стоянов, Община Кюстендил за поредна година финансира младежки проекти. Каква е процедурата за подаване на младежки проекти, за тяхното разглеждане и одобрение?

Стоян Стоянов: На територията на Община Кюстендил има шест младежки неправителствени организации, които работят с младежи от 15 до 29 годишна възраст. Община Кюстендил подпомага финансово през 2017 година по един проект на младежка организация на стойност до 3000 лв. Целта на тази финансова помощ е осмисляне на свободното време на младите хора, чрез стимулиране на младежката инициатива и творчество, както и реализиране на дейности в сферата на здравословния начин на живот, опазване на околната среда, духовността, културата и спорта. Всички неправителствени организации и регистрирани по Закона на юридическите  лица с нестопанска цел в обществена полза на територията на Община Кюстендил, чийто състав включва не по – малко от 70% от участници на възраст от 15 до 29 годишна възраст включително, могат да подадат своите проекти за кандидатстване за финансиране, като крайният срок за подаване на документи беше 12.05.2017 година.

Фокус: След приключване на този срок какво се случва?

Стоян Стоянов: След приключването на този срок комисия, назначена от кмета на Община Кюстендил преглежда и оценява  проектите, като основните критерии за оценяване на проектите са ясно определени и описани, а те са целеви групи, спрямо техните потребности, подходящи, свързани с целите и очакваните резултати и дейности, ясен и изпълним график на дейностите, опит на управление на проекти на организацията  и много други, които са описани в указания за изготвяне на проекти, публикувани на сайта на Община Кюстендил.

Фокус: Определена ли е вече младежката организация, която тази година ще реализира проект с финансовата помощ на Община Кюстендил?

Стоян Стоянов: Да, единствената кандидатстваща организация е Младежки български червен кръст – Кюстендил, като техния проект е с името „Хората около нас”, който беше оценен и получи одобрение за финансиране от Община Кюстендил.

Фокус: Какво представлява самият проект, какви са дейностите включени в него и от кога ще започне да се изпълнява той?

Стоян Стоянов: Проектът „Хората около нас” е изготвен от Младежки български червен кръст – Кюстендил, има за цел да изведе младите хора извън удобствата  на градската среда, извън обичайните им дейности  и без модерните технологии, да видят начина на живот и бита на възрастните хора, да усетят тяхното ежедневие. С този проект ще бъдат осъществени контакти на ниво младежи – възрастни, ще се повиши разбирателството между поколенията, както и респектът към техния житейски опит и готовност за сътрудничество и приемственост между поколенията. Началото на проекта е първи юли и неговия  край е на 30 октомври 2017 година.

Фокус: Ако се върнем назад във времето, има ли други проекти, които БЧК в Кюстендил също е печелил като финансиране от страна на Общината?

Стоян Стоянов: През изминалата 2016 година Младежки български червен кръст отново беше спечелил и реализирал свой проект на тема „Изкуството  срещу насилието”, финансиран от Община Кюстендил, като неговата цел е била да адаптира свободното време на младите хора през ваканцията. Ангажирани са 12 младежи и 5 доброволеца от БЧК като всички участници са преминали през различни обучения на теми „Какво е насилието”, „Насилието в училище, вкъщи и на улицата”, „Видове насилие”  и много други. Проведени са три ателиета – по музика, танци и фотография, артателие и театрално ателие.

Венцеслав ИЛЧЕВ