Стоян Стоянов, Община Кюстендил: Предприети са всички мерки по отношение на плувните басейни и необезопасените водни площи

снимка: Община Асеновград

Стоян Стоянов, експерт „Спортни дейности” към Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Господин Стоянов, преди началото на активния летен сезон, какви мерки са предприети относно обезопасяването на водните площи в региона?

Стоян Стоянов: Всяка година на основание член 44, алинея 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и член 4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи и във връзка с необходимостта от създаване на условия за безинцидентно къпане и плуване, кметът на Община Кюстендил издава заповед,с която забранява къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи, язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и други водохранилища на територията на общината.

Фокус: Къде може да се извършва къпането и плуването?

Стоян Стоянов: Къпането и плуването може да се извършват само на охраняеми водни площи, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи. Изпратени са уведомителни писма до всички собственици на охраняеми и неохраняеми водни площи с напомняне на задълженията им. Заповедта на кмета е връчена на кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината, както и е публикувана на сайта на общината. С тази заповед се назначава и общинска комисия за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, в чийто състав влизат представители на Община Кюстендил, на група Териториална полиция при Районно управление – Кюстендил, специалист по водно спасяване и мениджмънт на бедствията към Български червен кръст, инспектор към държавен здравен контрол към Регионална здравна инспекция и инспектор от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. След първото заседаване на общинската комисия се взе решение да се определят две оперативни групи, като едната извършва проверка на плувните басейни и комплекси, а другата – проверява язовири и други водни площи на територията на общината.

Фокус: Има ли задължение около необезопасените водни площи да се поставят и забранителни табели за къпане и плуване?

Стоян Стоянов: Всички водни площи трябва да бъдат обозначени с такива табели.

Фокус: Каква е процедурата за разкриване на плувен басейн? Има ли работещи басейни вече?

Стоян Стоянов: Собствениците на плувни басейни подават заявления, в които упоменават времето, за тяхното използване в деловодството на Община Кюстендил, след което оперативната група от общинската комисия за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, извършва проверка относно готовността на плувните комплекси за работа през летния сезон. Проверява се състоянието на санитарните възли и съблекалните, филтриращата система дали е в изправност, наличие на информационни табели с работно време, осигурен спасителен комплект и медицинска чанта с оборудване, обозначение на дълбочини и термометри за въздух, осигурено медицинско обслужване и, разбира се, спасител на обекта. Тази година имаме 5 подадени заявления за използване на водни площи, басейни за плуване. Това са плувен комплекс „Плажна фиеста” в квартал „Могилата”, плувен комплекс „Зона спорт” в квартал „Запад”, общински плувен комплекс, плувен басейн в комплекс „Рай” и плувен комплекс в хотел „Три буки”. В момента се взимат проби от водата на плувните басейни и при показания, отговарящи на изискванията, ще бъдат подготвени заповеди за разрешаване ползването на басейните.

Фокус: Има ли разписани мерки по отношение на безопасното къпане и плуване на ученици?

Стоян Стоянов: Високите температури през летния период подтикват мнозина да търсят прохлада на водните обекти. Важното е да се посещават единствено лицензирани басейни. Всяка година копие от заповедта на кмета, заедно с указания за извършване на инструктаж с цел осъществяване на превантивна дейност по безопасни условия на къпане, се изпращат на всички директори на учебни и детски заведения на територията на общината, които трябва да проведат разяснителна кампания на своите възпитаници за безинцидентно къпане и плуване през летния отдих. Освен задължението на лицата, стопанисващи плувните басейни, ежедневно да контролират стойностите на водата, има контрол и от държавата. Здравен контрол се осъществява и от Регионалните здравни инспекции. Те могат да извършват проверки на обектите без предварително уведомление и при констатирано нарушение се налага административно наказание – глоба. Проверяващите могат и да затворят плувния басейн, в зависимост от тежестта на нарушението. За пречистване на водата могат да се използват само препарати, безвредни за здравето на къпещите се.

Венцеслав ИЛЧЕВ