Стоян Стоянов, Община Кюстендил: Тази година средствата за спортните клубове и организации ще се увеличат с 10 %

Стоян Стоянов, експерт „Спортни дейности” към Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Господин Стоянов, каква е процедурата относно изготвянето на общинския спортен календар за 2019 година?

Стоян Стоянов: Във връзка с предстоящото изготвяне на общински спортен календар за 2019 година, Община Кюстендил изпрати писма до всички спортни клубове на територията на общината, както и на други организации, които ежегодно взимат участие с включване в него на традиционни мероприятия от общинско, национално и международно значение да представят своите предложения за събитията, които ще организират през годината на територията на общината. Предложенията се приемаха от седми до петнайсети януари в Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” към Община Кюстендил или на имейла на отдела. Постъпиха общо 52 предложения за включване в общинския спортен календар, като в сравнение с миналогодишните предложения, тази година са с 6 повече събитията, които ще бъдат разгледани и обсъдени, в зависимост от възможностите на бюджета за 2019 година. Фокус: Кои са традиционните прояви, които ще бъдат финансирани?

Стоян Стоянов: Ежегодни събития за финансиране в спортния ни календар са първенството по  футбол на А областна футболна група като в пролетния му дял ще вземат участие 13 отбора, финансират се още шахматни турнири, международен турнир по карате, първенство по художествена гимнастика, национален отборен турнир по шахмат за хора със зрителни увреждания, традиционният празник „Детство мое” за децата от детските градини по повод 1 юни, рали планинско „Осогово” и още много други събития.

Фокус: По какъв начин ще се финансират тази година спортните организации и клубове на територията на община Кюстендил?

Стоян Стоянов: Във връзка с новия закон за физическо възпитание и спорта, който е обнародван в Държавен вестник от 18 октомври 2018 година и влиза в сила на 18 януари тази година, спрямо член 133, в който е упоменато, че условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност се определят с наредба на Общинския съвет като предстои да бъде изпратен проект за наредба до всички спортни клубове на територията на общината с цел обсъждане и предложения, след което да бъде гласувана на февруарската сесия на Общинския съвет и след приемането й, ще може да се кандидатства за финансиране на спортните клубове. Кандидатстването ще бъде спрямо постигнати спортно – технически резултати от състезателите и отборите, обхвата възрастови групи от занимаващи се, както и степента на участие в общинските, държавни  и международни прояви като тази година средствата за спорт ще бъдат с 10%  повече от тези за миналата година.

Фокус: Приключиха ли общинските ученически игри и какво предстои?

Стоян Стоянов: В Община Кюстендил беше проведен общинският етап на ученически игри 2018/2019 година. В състезанието участваха ученици от основни училища и гимназии от общината. Съгласно правилата за организиране и провеждане на ученически игри, тази година състезателите имат възможност да участват в повече от един спорт в общински и областен етап като в зоналните и финални етапи, учениците имат право да участват само в един спорт и една възрастова група. Класираните на първи места на общински етап и придобиващи право да участват в следващия областен етап, са учениците от Основно училище „Свети св. Кирил и Методий”, ПМГ ”Професор Емануил Иванов”, Езикова гимназия „Доктор Петър Берон” и ПГИМ „Йордан Захариев”. Общият брой отбори, взели участие в общинския етап на ученическите игри тази година, е 63, а състезателите са 582. Тази година областният етап по футбол в две от възрастовите групи ще се проведе тук, в град Кюстендил, стадион „Осогово”, където отборите на Природоматематическа гимназия „Професор Емануил Иванов” ще представят града ни.

Венцеслав ИЛЧЕВ