Ст. инспектор Драгомир Ганчев, „Пътен контрол“ – Варна: Най-честите причини за катастрофи са рисково изпреварване, отнемане на предимство и движение с несъобразена скорост

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Старши инспектор Драгомир Ганчев, началник на група „Пътен контрол“ при Областната дирекция на МВР във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Ст. комисар Ганчев, кои са най-опасните участъци от гледна точка на трафика във Варненска област?

Ст. комисар Драгомир Ганчев: Първо да поясня, че всяка година се извършва едно обследване на републиканката пътна мрежа на територията на областта, с оглед установяване на онези участъци, които се характеризират като такива с концентрация на пътнотранспортни произшествия. През тази година установените участъци са 3 и са следните. Първият участък е разположен на автомагистрала „Хемус“ при движение от София към Варна, участъкът, който е непосредствено преди пътен възел „Невша“. Вторият участък е разположен на път е I-9 – отсечката между к.к. „Златни пясъци“ и Варна, намира се в областта на местност Долна Трака. И третият участък е пътя Варна – Добрич и по конкретно завоите, които се намират в отсечката от град Аксаково до разклона за село Кичево, или така наречения панорамен път. Това са участъците, които са характеризирани за предходната 2018 г. като участъци с концентрация, но разбира се, съществуват и много др. места, където рискът от възникване на ПТП е висок, като пример, особено през летния сезон мога да посоча пътя Варна – Бургас и разбира се пътя Варна – Добрич, който е почти целогодишно с висока интензивност на движението.

Фокус: Колко катастрофи са станали в тези участъци през изминалата година?

Ст. комисар Драгомир Ганчев: Критерия, по който ние оценяване тези участъци е броя ПТП възникнали за едногодишен период. Конкретно за тези, които ви казах, участъците с концентрация на ПТП. На автомагистрала „Хемус“ в района на пътен възел „Невша“ има регистрирани 9 произшествия, в района на Долна Трака за предходната 2018 г. са регистрирани 8 и пътя Варна-Добрич, отсечката между Аксаково и местността известна като „Баир баши“ – 7 произшествия.

Фокус: Има ли други конкретни места/пътища, където са констатирани повече пътнотранспортни произшествия?

Ст. комисар Драгомир Ганчев: Ами за територията на града това са почти всички по-големи булеварди, имам предвид „Владислав“, „Сливница“, „Цар Освободител“, „8-ми Приморски полк“, където стават преобладаващата част от пътнотранспортните произшествия. И това е съвсем обяснимо, тъй като там трафика е най-голям. За територията извън град Варна, т.е. най-вече по републиканката пътна мрежа, както казах това е път I-9, който е натоварен също целогодишно. Особено осезателно през летния сезон и тогава пътнотранспортните произшествия бележат ръст в този участък.

Фокус: Какви са най-честите причини за катастрофите?

Ст. комисар Драгомир Ганчев: Обикновено те се свеждат до няколко основните причини, а именно неправилно рисково изпреварване, отнемане на предимство и разбира се движение със скорост несъобразена с конкретните пътни условия. Това са основните причини за пътнотранспортните произшествия, в  това число и с пострадали.

Фокус: Какви мерки са предприети за обезопасяването на тези участъци?

Ст. комисар Драгомир Ганчев: Аз бих ги класифицирал на две групи – общи и конкретни, като общите имам предвид сигнализирането на въпросните участъци с необходимата пътна сигнализация, която да показва на участниците в движението, че се касае за такъв участък с концентрация т.е. да управляват с повишено внимание. А конкретните вече се базират на база извършения анализ. Като пример за участъка, който ви казах за село Невша, е установено, че произшествията възникват най-често след дъжд, когато се наблюдава известно наводняване на пътното платно, получава се така наречения ефект аквапланинг. В тази връзка там са предприети действия по извършване на допълнителен оглед и предприемане на мерки по отводняване на пътното платно. Другия участък, примерно района на Долна Трака, където произшествията също не са рядкост най-често се касае за отнемане на предимство и движение с несъобразена скорост. Там са предприети мерки и в краткосрочен и в дългосрочен план. Като казвам краткосрочен имам предвид упражняване на контрол по отношение на спазване на разрешената за движение скорост. А в дългосрочен план, съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура“ са предприети действия по изграждане на кръстовище с кръгово движение, което неминуемо ще доведе до ограничаване на предпоставките за произшествия.

Фокус: Колко са констатираните катастрофи на територията на областта от началото на годината?

Ст. комисар Драгомир Ганчев: От началото на годината до настоящия момент на територията на град Варна и областта са регистрирани 1202 пътнотранспортни произшествия, като от тях 294 са с пострадали. Съответно при тези 294 произшествия има 19 загинали и 390 ранени участници.

Бояна АТАНАСОВА