Сформирана е междуведомствена комисия, която наблюдава състоянието на язовир „Елешница“ и язовирните съоръжения

Сформирана е междуведомствена комисия, която наблюдава състоянието на язовир „Елешница“ и язовирните съоръжения. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Областна администрация – Варна. През последното денонощие от общините на територията на областта няма постъпила информация за регистрирани инциденти или аварии. Продължава да се отчита понижение на водните нива на реките и язовирите.

По данни на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна към 09.30 часа днес яз. ,,Георги Трайков“ /Цонево/ в община Дългопол е спаднал с 2 м спрямо вчера, продължава контролирано изпускане през основен изпускател – 39,4 м3/сек. Понижение на водното ниво се наблюдава и при яз. „Елешница“, който също е на територията на община Дългопол, като продължава контролирано изпускане през основен изпускател – 4,2 м3/сек. В община Долни чифлик – яз. „Долни чифлик“ се изпуска контролируемо, язовирите ,,Горен чифлик“ и ,,Пчелник“ не преливат и към момента не е необходимо изпускането им. В община Провадия няма преливащи язовири. На територията на дирекцията няма постъпили данни за аварийни ситуации и по отношение състоянието на реките. Продължава почистването на речното корито на река Камчия при местност „Пода“, за да се осигури проводимост на реката. По информация от „Напоителни системи“ река Камчия е в коритото си, наблюдават се леки разливи по бермите при местност Пода, където се осъществява почистването.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА