Съветниците в Кюстендил приеха промени в Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Съветниците в Кюстендил приеха промени в Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Наредбата касае и поставянето на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил. С промените се създава регламент за поставяне на маси за търговия и външни маси за консумация към заведения за хранене и кафенета, които се поставят в общински имоти на база издадена схема за поставяне. Преместваемите обекти се разделят на две групи – спомагателни и самостоятелни, като се създава нов ред за поставяне на първите. Създава се контрол при поставянето на преместваемите обекти, регламентират се сроковете за произнасяне на главния архитект, създава се ред за съобщаване на схемата за поставяне на заинтересованите лица, както и се осигурява публичност на схемата за поставяне на преместваеми обекти за централна градска част. Унифицира се видът на фирмените информационни – указателни табели и информационно-указателни табели. Изискванията са вписани в специално приложение към проекта за изменение на наредбата. Посочват се материалите за изработка, височината, широчината на табелите и техният цвят. Задължително надписите трябва да бъдат на български и на английски език. Предвижда се цветът на табелите да бъде зелена, а надписите в бял цвят. Табелите трябва да имат и съответната пиктограма на обекта и да указват разстоянието до него.

Венцеслав ИЛЧЕВ