Съдия Веселина Чолакова от Административен съд – Варна изнесе лекция пред студенти

Съдия Веселина Чолакова от Административен съд – Варна изнесе лекция пред студенти. Това съобщават от пресцентъра на Апелативен съд – Варна. Публична лекция на тема „Практиката на Върховния административен съд по приложението на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)“ изнесе съдия Веселина Чолакова от Административен съд – Варна пред студенти III курс МИО по покана на Научноизследователския институт и Катедра „Международни икономически отношения“ при Икономически университет – Варна. Съдия Чолакова разясни обхвата на действие на ЗУСЕСИФ, основните принципи, органите и структурата на управление на средствата. В своето изложение тя се спря на видовете безвъзмездна финансова помощ и на начина, по който тя се предоставя от европейските структурни и инвестиционни фондове, като се спря обстойно на терминологията ( административен договор, бенефициер и др.) и основните понятия. Съдията сподели примери от своята и от европейската практика за финансови корекции на параметрите на безвъзмездната финансова помощ, при установяване на нередности в управлението и изпълнението на проектите. Как се определя кое точно нарушение е нередност и процедурата по съдебно оспорване разясни пред младите хора съдия Веселина Чолакова. „Тръгне ли човек с чисти подбуди към нещо, винаги успява“ – така завърши лекцията си съдия Чолакова, като пожела успех на студентите.