Съдия Красимира Костова, АСНС: Съдебната реформа трябва да се случва с общи усилия, за да се задейства комплекс от инструменти

Снимка: Районен съд

Съдебната реформа трябва да се случва с общи усилия, за да се задейства комплекс от инструменти. Това каза за вечерния блок „Това е България“ на Радио „Фокус“ съдия Красимира Костова от Апелативния специализиран наказателен съд, кандидат за член на Висшия съдебен съвет от съдийската квота. Тя допълни, че нормативните промени, направени през миналата година са само базата за решаването на проблемите в съдебната власт. „Проблемите не се решиха и за съжаление някои от тях се задълбочиха. Като пример мога да дам, че забуксуваха отново конкурсите в съдебната система. Бави се атестирането на магистратите. Нужна е много голяма и обща активност за задействането на комплекс от инструменти. Това включва не само оптимизирането на съдебната карта, но и подходящи разумни изменения в процесуалните Закони относно подсъдността, връщането на делата, уеднаквяване на натовареността на съдиите и др.“, обясни съдия Костова. Тя отбеляза, че като член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, ще направи предложения за обсъждане на децентрализацията на бюджета, за да има набор от средства, с които съдилищата да посрещат свои спешни нужди. Костова смята да предложи още възстановяване заплащането на пътните разноски на съдиите, както и да бъде подложена на обсъждане възможността за компенсации във възнагражденията на съдиите от районно ниво. Не на последно място съдия Костова смята, че е нужно повишение на възнагражденията на младшите съдии.