Съдия Росица Темелкова, Окръжен съд – Бургас: Ще предприемем действия да подобрим максимално условията на труд на съдебните служители

Снимка: Радио "Фокус" - Бургас

Бургас. Ще предприемем действия да подобрим максимално условията на труд на съдебните служители. Това каза пред журналисти съдия Росица Темелкова, председател на Окръжен съд – Бургас, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. По думите на съдия Темелкова днес се навършват две години от встъпването ѝ в длъжност като ръководител на четвъртия по големина съд в България.

„През тези две години успяхме да създадем успешен екип и институция, отворена към обществото. В концепцията си за стратегическо управление на Окръжния съд бях заложила провеждане на анкетно проучване сред съдиите и съдебните служители относно тяхното чувство на удовлетвореност от работата, с цел те да изкажат своето становище и да дадат предложения за подобряване на работата. Анонимните анкети бяха попълнени от 45 съдебни служители. Един от въпросите, които поставихме, бе да посочат три фактора, които най-много влияят на тяхната удовлетвореност от работата им. На първо място бе поставена добрата комуникация с колегите. На второ място бе факторът „Административният ръководител зачита моето мнение“ и на трето място бе поставен отговорът: „Работата ми е смислена“, отбеляза съдия Темелкова. Тя добави, че на първо място сред факторите, които водят до неудовлетвореността на съдебните служители, е посочена прекомерната натовареност на работата.

„В тази връзка съотношението между съдебна администрация и магистрати за Окръжен съд – Бургас е 1.60 при средно за страната 2.04. Това означава, че на един магистрат в Окръжен съд се падат по-малко от двама души съдебни служители, при средни за страната двама души. Това съотношение би трябвало да се промени“, посочи още съдия Темелкова. По думите ѝ друг фактор, който влияе на неудовлетвореността на съдебните служители, е недоброто заплащане на труда.

„Моето мнение е, че трябва да се помисли за увеличение работните заплатите на съдебните служители от общата и специализираната администрация, като топва ще допринесе и за привличане на млади и добре образовани хора да работят в съдебната система. За нас е важно да привличаме такива хора. За съжаление, заплатите отдавна не са променяни. Има такава идея във Висшия съдебен съвет, но засега все още те не са претърпели промяна“, каза още председателят на Окръжен съд – Бургас. Росица Темелкова добави, че нито един от съдебните служители не е дал отговор, че неудовлетвореността му се дължи на лоша комуникация с прекия или административния ръководител.

„Винаги съм отворена към техните предложения за подобрения към работата. Ще предприемем действия да подобрим максимално условията на труд на съдебните служители. Те са дали предложения за повече обучения, за намаляване водене на регистри на хартиен носител, което приветствам. От 45 попълнили служители, 45 отговарят, че са удовлетворени от работата си, което за мен е много добър атестат за работата и екипа – събрали сме един добър екип“, допълни съдия Росица Темелкова.

Мария ПОПЧЕВА