Създаден бе фонд „Култура“ към Община Благоевград

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин

Благоевград. Общински съвет – Благоевград гласува и прие създаването на фонд „Култура“ към Общината, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. В рамките на редовното заседание на местния парламент, бе одобрен ѝ правилника за неговата работа. Зам.-кметът на Община Благоевград Христина Шопова обясни,  че създаването на такъв фонд се налага след 7 години молби от страна на Неправителствените организации в Община Благоевград. „Това е желание на хората, които правят културни събития. Идеята е с този фонд да се подпомагат такива организации, които правят събития, на които общината също е съорганизатор“, каза още зам.-кметът Христина Шопова. Според нея проблемът е наболял, но със създаването на фонда ще се даде възможност за подпомагане на организациите и културните институции извън бюджетите, които имат. По искане на общинския съветник от БСП Гергана Янчева бе променен съставът на комисията, която ще бъде включена във фонда. Преди това бяха гласувани още няколко точки. Първата от тях бе свързана с приемането на бюджетната прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местните приходи и на разходите за местни дейности. Точката бе приета. В дневния ред бе включено ѝ предложение относно проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища на Община Благоевград във връзка с Протест на Районна прокуратура-Благоевград. Общинският съвет не прие точката, която предизвика ѝ доста дебати, в рамките на които кметът д-р Атанас Камбитов обясни, че 750 са общинските жилища, които се предоставят на всички нуждаещи се без значение дали са българи, роми и т.н. Съветниците гласуваха ѝ приеха Система за прием в първи клас на общинските училища. Местният парламент гласува още точка, свързана с изтичането срока на договора на възлагане управлението на „Благоевград инвест 2016“ ЕООД. Тя не бе приета. 7 точка от дневния ред, която бе приета пък касаеше откриването на процедура за провеждане на конкурс за Управител на „Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина“-Благоевград ЕООД.

Ливия НИНОВА