Състоянието на пътищата и нерегламентирани сечи са сред основните теми на подаваните жалби в Регионална дирекция по горите – Кюстендил

Снимка - СИДП - Шумен

Кюстендил. Състоянието на пътищата и нерегламентирани сечи са сред основните теми на подаваните жалби в Регионална дирекция по горите – Кюстендил. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил инж. Здравчо Тодоров, директор на горската дирекция. По думите му всеки месец постъпват жалби и сигнали за извършвани незаконни дейности в горските територии в обхвата на двете области – Кюстендил и Перник, по които се извършват документални и теренни проверки, като при необходимост се дават предписания или се предприемат съответните административни мерки съгласно обхвата на правомощията спрямо нормативната уредба. От подаваните жалби и сигнали голяма част са за разрушени черни пътища, следствие на извършвания извоз с товарни автомобили на добита дървесина. Останалите получени жалби и сигнали в по-голямата си част са за извършени неправомерни сечи във възстановени гори на физически лица, възражения по изведени сечи от наследници на гори без пълномощно от останалите правоимащи. „За пътищата задължително се извършва теренна проверка, в присъствието на жалбоподателите. Често жалбоподателите пишат, че става въпрос за поголовни сечи, с което засилват нещата, но те имат друг поглед”, каза Здравчо Тодоров. При данни за престъпление, преписките се изпращат за разглеждане по компетентност до Районна прокуратура.

Венцеслав ИЛЧЕВ