С близо 100 повече са разгледаните в Окръжен съд – Велико Търново дела за първото полугодие на 2019-та

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Велико Търново. 1360 дела са стояли за разглеждане в Окръжния съд в старата столица през първото полугодие на 2019-та. Това съобщават от пресцентъра на институцията. 1051 от тях са били граждански, а наказателните са  309. По този показател се отчита увеличение на общия брой дела спрямо първите шест месеца на предходната 2018 година с 96.

Новопостъпилите дела през годината са били 988, а 372  са били висящи към началото на януари.

От стоялите за разглеждане 1360 дела са приключени 910 от тях. В тримесечен срок са свършили 788, или около 87%.

Средната действителна натовареност на съдиите през отчетния период е била 14,02 дела за разглеждане на съдия за месец, при 13,31 за първите шест месеца на 2018 година. Натовареността на наказателните съдии е била 8,58 през първите шест месеца на годината, при 6,94 през първото полугодие на 2018-та.

През първите шест месеца на годината Окръжен съд – Велико Търново е разгледал общо 309 наказателни дела. От тях свършени са 268. 247 или общо 92% от тях са приключени в тримесечен срок. През същия период на 2018 година този процент е бил 93%.

За посочения период са разгледани общо 1051 граждански и търговски дела. Отчита се увеличение на броя им, като за същия период на 2018 година те са били 931, или със 120 повече. От тях са свършени 642, от които 541 дела, или общо 84% са приключени в тримесечен срок.

От институцията отчита подобрение на работата и увеличение на разгледаните дела, въпреки  намалелия щат на съдиите.