С водосвет и първа копка бе даден старт на изграждането на подпорна стена на ул. „Петър Берон” до Римския мост в Смолян

Снимка: Община Смолян

С водосвет и първа копка бе даден старт на изграждането на подпорна стена на ул. „Петър Берон” до Римския мост по десния бяг на река Черна. Това съобщиха от пресцентъра на община Смолян. Строителните дейности се извършват по проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” акроним FLOOD PROTECTION, който изпълнява Областната администрация –Смолян.

На събитието присъстваха областният управител Недялко Славов, кметът Николай Мелемов и фирмата изпълнител на строително-монтажните дейности.

„Благодаря на господин Славов за всичко, което прави за Смолян. Сигурен съм, че ще бъде оценено от хората. Благодаря и на фирмата-изпълнител, която е доказан професионалист в строителния бранш. С реализирането на този проект решаваме един важен проблем свързан с превенцията срещу наводненията. Надявам се в скоро време да открием обекта на който даваме днес началото”, каза кметът Мелемов.

Свещеник Георги Атанасов извърши водосвет за здраве и благоденствие.

Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Гърция – България 2014-2020 г.

Главната му цел е повишаване нивото на защита срещу наводненията в трансграничната област на Гърция и България. Осигуряване на по-голям воден обем и възстановяване проводимостта на речните легла чрез изземване на натрупаните наносни отложения и премахване на всички паднали дървета или с опасност да паднат, както и на израсналите във водното течение дървета, дънери и храсти в участъци от реки от област Смолян.