С две юбилейни изложби НМО отбелязва 185 години от създаването на Габровското училище

Габрово. Изложбата „Учебниците на Габровското училище – основа за новобългарското образование” представят в Националния музей на образованието. Поводът е 185-годишнината  от създаването на първото новобългарско взаимно училище, съобщават за Радио „Фокус“ – Велико Търново от културната институция.

В експозицията са включени различни учебни пособия, използвани дълго време в Габровското училище и положили основите на светското образование.

Основен акцент са взаимоучителните таблици, които са първите учебници в новобългарското училище. 85 на брой, те са съставени от Неофит Рилски през 1835 година, когато се открива училището. Второто издание на таблиците е преработено от ученика на Неофит и дългогодишен учител Цвятко Самарджиев през 1848 година. Четирите десетилетия, които той  посвещава на образованието и възпитанието на децата, му създават огромен авторитет. Затова и до днес Габровското училище справедливо се нарича „Даскал-Цвятковото”.

Музеят показва и оригиналното, трето издание на взаимоучителните таблици от 1859 година., което излиза под формата на книжка в Цариград. В това издание са включени 73 таблици, тъй като не са отпечатани тези по аритметика.

Част от изложбата е Първата българска граматика, издадена в Крагуевац. В нея Неофит застъпва идеята, че трябва да има граматически правила, които задължително да се изучават и усвояват от учениците.

Колекцията показва традицията габровските учители и просветители да създават учебна литература. Христодул Костович, Райчо Каролев, Иван Гюзелов реформират училището като преподаватели и тласкат напред образованието. Те са автори на редица учебници по граматика, аритметика, физика, геометрия, църковна история и други учебни предмети.

Портретите на основателите на училището Васил Априлов и Николай Ст. Палаузов, на видните габровски учители Неофит Рилски, Цвятко Самарджиев и Райчо Каролев и още 13 фотодокументални табла за историята на училището придават историческата значимост на юбилейната експозиция.

* * *

НМО посвещава на годишнината на Габровското училище още една изложба – „Българското училище – образование и възпитание чрез правила”, която е показана в Арт коридора на музея.

Изложбата е исторически преглед на училищната дисциплина от Възраждането до 70-те години на ХХ век. През 1837 година Неофит Рилски съставя първия правилник за поведението на учениците в училище и извън него, който поставя основите на училищното законодателство.

Рени АТАНАСОВА