С малко над 228 хиляди лева Община Свищов реализира проекта за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Велико Търново. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов ” вече се изпълнява на територията на община Свищов, съобщават от пресцентъра на крайдунавската администрация.
Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда – патронажна грижа и изграждане на капацитет за предоставянето им.

Дейнсотите стартираха на 1 юли и продължават до 1 октомври 2020 година. Услугата ще се оредиставя пряко 12 месеца. Финансирането е в размер на 228 272,16 лв., от които 34 240,82 лв. са осигурени чрез националния бюджет.

Потребители, които желаят да ползват мобилни интегрирани почасови здравно–социални услуги в домашна среда – патронажна грижа могат да бъдат:

  • Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години), с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства

За ползване на услугата патронажна грижа по Проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

Всяко лице ще получи услуги до 2 часа дневно, за 12 месеца, считано от 01.10.2019 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващи:

  • медицински специалисти:  фелдшер, 4 медицински сестри и  1 рехабилитатор
  • специалисти по социални дейности / 18 социални асистенти и 2 социални работници/;
  • психолог;
  • шофьор.

Като финал на конференцията бе акцентирано на общата идея – да се помогне на възрастните хора да изживеят старините си достойно, защото правото на достоен живот е изконно за всеки човек.