С над 5 % се е увеличил броят на нощувките в местата за настаняване във Варненско в началото на 2019 година

Общият брой на нощувките в област Варна във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2019 г., е 38.1 хиляди, или с 5.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Това съобщават от териториалната дирекция на Националния статистически институт във Варна. Най-голямо увеличение на нощувките (с 11.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 24.1 хиляди са от български граждани, а 14.0 хиляди – от чужденци. През януари 2019 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния – 3.2 хиляди, от Израел – 2.5 хиляди, от Германия – 1.9 хилади и от Русия – 0.7 хиляди нощувки. През януари тази година в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 66.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.9% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.8% от нощувките на български граждани и 16.8% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 36.3 и 16.6%. През януари 2019 г. в област Варна са функционирали 139 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.7 хиляди, а на леглата – 12.4 хиляди. В сравнение с януари 2018 година, общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 9.4%, а на леглата в тях – с 0.4%. Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през януари 2019 г. се увеличават с 4.5% в сравнение със същия месец на предходната 2018-та и достигат 18.9 хиляди. От всички пренощували лица 69.0% са българи, като по-голяма част от тях (38.6%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 5.9 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния – 39.0%, след тях се нареждат тези от Израел – с 11.2%, от Германия – със 7.4% и от Турция – с 4.9%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 69.3% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.3. Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през януари 2019 г. е 9.9%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 10.2%, следвана от местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 9.9% и местата за настаняване с 3 звезди – 9.2%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.4 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при хотелите с 4 и 5 звезди – с 1.2 процентни пункта. Приходите от нощувки през януари 2019 г. в област Варна достигат 2.1 млн. лв., или с 3.2% повече в сравнение с януари 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 14.6% и намаление от чужди граждани – със 7.7%.