С онлайн система за заявки на книги и удължаване на срокове за взимане разполага Габровската библиотека

Габрово. С онлайн система за заявки на книги и удължаване на срокове за взимане разполага Габровската библиотека „Априлов-Палаузов“. Софтуерът е купен през 2018-та и се използва предимно от младите читатели, поясни за Радио „Фокус“ -Велико Търново директорката Савина Цонева. Модулът се нарича „My library“ и е съставен от съвременни услуги, които улесняват много и работниците и клиентите на библиотеката. „Читателят, който е регистриран при нас би могъл през интернет да получи достъп до своя личен читателски картон, да подаде заявка за запазване на дадена книга или друга библиотечна единица. Има възможност и за онлайн презаписване на книгите“, обясни  директорката. Освен това културната институция си е купила и онлайн  платформата „Уча се“, която е съставена от различни уроци за деца, разказани по интересен начин. Тя също намира широко приложение. „Нашата роля е да предоставим на всеки, който желае различни книги или други информационни единици, съобразно техните интереси, за да могат да дойдат в библиотеката и да се чувстват добре и уютно при нас“, категорична бе Цонева.

Луиза ТРАНЧЕВА