С постановление на Министерски съвет са одобрени средства за 2 силистренски  общини

С постановление №165 Министерски съвет одобри  допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2018 г. в общ размер 110 959 293 лв. за извършване на текущи ремонти и за придобиване на нефинансови активи, разпределени по общини. Справка на сайта на МС сочи, че по бюджета на община Главиница  са отпуснати 700 000 лв. за реализиране на проект „Рехабилитация на улична мрежа в община Главиница“. По бюджета на община Ситово – 650 000 лв. за ремонт, рехабилитация и асфалтиране на общински пътища на територията на община Ситово.