С постановление на Министерски съвет са одобрени средства за 9 шуменски общини

снимка: pixabay.com

С постановление №165 Министерски съвет одобри  допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2018 г. в общ размер 110 959 293 лв. за извършване на текущи ремонти и за придобиване на нефинансови активи, разпределени по общини. Справка на сайта на МС сочи, че по бюджета на община Шумен  са отпуснати 1 500 000 лв. за довършване на строително-ремонтните дейности на Социален комплекс за възрастни и хора с увреждания. По бюджета на община Велики Преслав – 210 000 лв., за ДГ „Снежанка“ в гр. Велики Преслав – 80 000 лв.; за ДГ „Червена шапчица“ в  с. Златар – 60 000 лв., и за довършване на ритуална зала в с. Миланово – 70 000 лв. По бюджета на община Венец – 650 000 лв. за рехабилитация и ремонт на част от уличната мрежа на територията на общината. По бюджета на община Върбица – 750 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици на територията на общината. По бюджета на община Каспичан – 1 305 000 лв. за подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на общината. По бюджета на община Каолиново – 900 000 лв. за ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на общината. По бюджета на община Нови пазар – 520 000 лв. за проекти: „Основен ремонт и оборудване на НЧ „Иван Вазов 1911”, с. Стоян Михайловски” – 400 000 лв., и за „Основен ремонт на ул. „Марица” в гр. Нови пазар” – 120 000 лв. По бюджета на община Никола Козлево – 250 000 лв. за изграждане на нови санитарни възли, ограда и ремонт на физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев“, с. Вълнари. По бюджета на община Смядово – 200 000 лв. за ремонт и преасфалтиране на ул. „Славянска“, гр. Смядово.