С редица събития в Разград отбелязват Световния ден на социалния работник

С редица събития в Разград отбелязват Световния ден на социалния работник, съобщиха от общината. В периода 20-24 март ще се проведе Седмица на отворените врати, в която всеки, който желае може да посети социалните услуги и да се запознае с материалната база и предоставените социални услуги в тях. Световният ден на социалния работник ще бъде отбелязан с богата програма в рамките на няколко дни. Днес от 09.00 ч. до 17.00 ч. в Клуб на общинската структура на Съюза на инвалидите – Разград, ще протече информиране и консултиране на  хора с увреждания, относно права и възможности за подкрепа, промени на нормативна уредба в социалната сфера. От 10.00 часа в Дом за стари хора  ще се проведе съвместно мероприятие между Дом за стари хора, Дневен център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка“ и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ гр. Разград. На 21 март от 10.00 часа във фоайето на Общински културен център ще бъде открита изложба-базар на сувенири, предмети и кулинарни изкушения, изработени от потребители на социални услуги. Събраните средства ще бъдат дарени за благотворителна кауза. От 11.00 часа в х-л „Лес“ започва форум „Партньорство при осъществяване на работата на социалните услуги – ДСП – РДСП- насочване на потребители, координация и сътрудничество с участието на Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност (НАСО).  Отново в същия ден „В час на класа“ основни училища на територията на Община Разград ще бъдат посетени от служители на „Център за обществена подкрепа“, предоставен за управление от сдружение „Жанета“ гр. Разград. Концерт-спектакъл, посветен на Деня на социалната работа с  участието на потребители на социални услуги ще се състои на 21 март от 18.00 ч. в Общински културен център. На 22 март отново следват няколко мероприятия за популяризиране на социалната работа и професията. На 23 март от 10.00 часа в Областна администрация Разград ще се проведе форум „Възможности за сътрудничество между  РУ „Ангел Кънчев“ и доставчици на социални услуги в община Разград“. На 24 март от 10.00 часа специалисти „Социални дейности“ от социални институции ще посетят ДГ „Зорница“ гр. Разград.