С решение на Общински съвет – Смолян се спира дейността на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, училищата поемат изхранването на учениците  

Снимка: Радио "Фокус"

След повече от три часа дебати в присъствието на директори на училища в община Смолян и родители,  Общинският съвет в Смолян прие предложенията, които преработи след разискванията председателят на мистния парламент Венера Аръчкова за  „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. Решението взето на заседанието е формулирано в пет точки. Първо се спира дейността на дружеството, второ – ще се предприеме пълна оптимизация  на  персонала в спешен порядък. Трето – до 3 февруари т. г.,  управителят на дружеството трябва да предостави на всички второстепенни разпоредители на община Смолян-училищата всички помещения – столове за безвъзмездно  ползване  на имуществото в тях до края месец юни т.г. Възлага  се на управителя в срок до 5 февруари 2020 г. да предостави на училищата дълготрайните материални и нематериални активи за безвъзмездно ползване. До 5 февруари директорите  трябва да определят персонала, който ще бъде запазен или пък назначен. Възлага се на управителя на Ученическо и  столове хранене до 15 февруари т.г. да предостави сегашния протокол от извършен одит в дружеството и годишен финансов отчет за 2019 г. в окончателен  вариант, който да бъде предоставен на Общинския съвет във всички изискуеми форми и приложения съгласно българското законодателство.

Общинският съвет в Смолян трябва  определи сумата от  100 хиляди лв. като парична вноска, която централизирано да бъде преведена на доставчиците за погасяване на просрочените задължения.

По време на заседанието на Общински съвет – Смолян директорите на училищата обявиха, че имат възможност и готовност да предоставят качествено хранене на учениците, съобразено с всички изисквания, считано от 10 февруари т. г.

Нели ГЕРГЬОВСКА