С 16.2% е намалял броят на нощувките във Варненско през май 2019 г. спрямо предходната година

С 16.2% е намалял броят на нощувките във Варненско през май 2019 г. спрямо предходната година. Това показват данни на Териториално статистическо бюро – Североизток. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през май 2019 г., е 308.6 хил., като най-голямо намаление на нощувките (с 20.1%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 67.8 хил. са от български граждани, а 240.8 хил. – от чужденци.  През май 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 84.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 49.3% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.4% от нощувките на български граждани и 8.6% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди) те са съответно 23.3 и 6.5%.  През май 2019 г. в област Варна са функционирали 259 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 21.4 хил., а на леглата – 49.4 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях намалява с 0.7%.