С 2.6 % се е увеличил делът на издадените разрешителни за строеж на жилища във Варна през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 156 жилищни сгради с 1 923 жилища в тях и 223 473 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 63 други сгради с 29 594 кв. м РЗП. Това съобщават от пресцентъра на Териториалното бюро на Националния статистически институт в града. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 2.6%, броят на жилищата в тях – със 110.4%, а общата им застроена площ – с 68.7%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 8.7%, а общата им застроена площ – със 71.8%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 34.5%, броят на жилищата в тях – със 175.9%, а разгънатата им застроена площ – със 120.9%. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж намалява с 18.2%, а тяхната РЗП е по-малко с 54.2%. По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 328 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от област Пловдив с 211 броя. През четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Варна е започнал строежът на 116 жилищни сгради с 1 173 жилища в тях и със 150 408 кв. м обща застроена площ, на 3 административни сгради с 3 682 кв. м РЗП и на 31 други сгради с 56 422 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 2.7%, жилищата в тях – с 98.5%, а общата им застроена площ – с 54.6%. Започнатите други видове сгради бележат спад от 11.4%, докато тяхната РЗП нараства с 99.7%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 10.5%, жилищата в тях – с 27.6%, а разгънатата им застроена площ – с 1.9%. Броят на започнатите други видове сгради бележи ръст от 14.8%, а разгънатата им обща застроена площ е повече със 142.3%. По започнато строителство на нови сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област Пловдив – 159 жилищни и 84 други сгради, следвана от област Бургас – 99 жилищни и 74 други сгради и област София (столица) – 151 жилищни и 21 други сгради.